Shortlist ApS er ejer af varemærket SHORTLIST (w) 

SHORTLIST er registreret som varemærke i Danmark for ydelser indenfor bl.a. rekruttering jævnfør Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkedatabase over Shortlist ApS’s varemærkeregistrering (DKPTO no.: 017898245)

Hvor kan jeg købe/bestille en Shortlist? 

Shortlist er et registreret varemærke og du kan derfor kun købe/bestille en Shortlist med henblik på rekruttering / Talent Acquisition gennem Shortlist ApS.
Du kan bestille en Shortlist på www.shortlist.dk eller ved at ringe til Shortlist ApS på +45 31 40 50 50.

Jeg er blevet tilbudt en Shortlist fra et andet firma.  

Du kan kun få en Shortlist fra Shortlist ApS
Jævnfør varemærkelovens 4, stk. 1 og stk. 2 nr. 2, har Shortlist ApS med stiftelsen af varemærket SHORTLIST, eneret på brugen af varemærket SHORTLIST
Det er muligt at du er blevet tilbudt en sammenlignelig ydelse andetsteds, men hvis du specifikt er blevet tilbudt en SHORTLIST, handler det tilbydende firma i strid med gældende lovgivning da;
 
Shortlist ApS forbyder dermed tredjemand, uden forudgående skriftligt samtykke fra Shortlist ApS, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når tegnet er identisk med eller ligner SHORTLIST og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, herunder rekruttering, for hvilke varemærket SHORTLIST er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket” 
 
Der vil således foreligge en krænkelse af Shortlist ApS’s rettigheder, hvis andre bruger et navn som er forveksleligt med Shortlist’s varemærke indenfor sammenlignelige ydelser.

 

Hvad er en Shortlist 

Shortlist er navnet og det unikke kendetegn for Shortlist ApS’s ydelse, også kendt som SHORTLIST.

Du kan læse mere om hvad en Shortlist er på https://shortlist.dk/historien-om-shortlist/

 

Oplever du at andre krænker SHORTLIST varemærke?  

Shortlist er et registreret varemærke
Henset til at Shortlist ApS’s mærke er registreret for bl.a. ydelser indenfor rekruttering af medarbejdere til virksomheder, vil andres brug af navnet SHORTLIST indenfor dette område udgøre en krænkelse af Shortlist ApS’s rettigheder. I givet fald bedes du informere Shortlist ApS om denne krænkelse af varemærket SHORTLIST ved at sende en mail til legal@shortlist.dk således at Shortlist ApS kan tage de nødvendige retslige skridt for at stoppe krænkelsen.

 

Lad os tage en samtale