Forandringer kræver talent acquisition

Forandringer i rekrutteringsbranchen kræver talent acquisition

Rekruttering er en integreret del af de økonomiske forandringer, der hele tiden sker her i verden. Efter COVID-19 er kommet til, er der i den grad sket forandringer, som også har påvirket rekrutteringsbranchen og de folk, der søger job. Kriser som denne kan tvinge folk til at revurdere deres karriere og få dem til at foretage store livsændringer. Det har betydning for, hvordan du skal rekruttere, og hvad du skal have fokus på i din rekruttering. En løsning på denne forandring kan være talent acquisition.
I dette blogindlæg vil vi sætte fokus på de ændringer, der er sket på arbejdsmarkedet, og på, hvordan du med eksempelvis talent acquisition kan komme forandringerne i møde, tiltrække de rette kandidater og imødekomme deres nye krav.

Et medarbejderdrevet rekrutteringsmarked

Forandringerne, der kommer i kølvandet på krisen, har betydet, at der nu er kamp om medarbejdere, og at det er svært for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft. En analyse fra Dansk Industri fra 2021 viser, at ni ud af ti virksomheder oplever, at deres rekrutteringssituation er sværere eller på niveau med situationen inden coronakrisens begyndelse. Derfor ligner arbejdsmarkedet nu meget den situation, vi så inden corona, hvor der var en meget høj beskæftigelse, lav ledighed og en kamp om kandidaterne.

En af de ændringer, som den lave ledighed og krisens forandringer har forårsaget på jobmarkedet, er, at markedet er blevet mere og mere medarbejderdrevet. Fordi virksomhederne skal konkurrere om kandidaterne, er det dem, der har magten. Det betyder i praksis, at du som virksomhed skal tilpasse dig kandidaternes forventninger og ikke omvendt, som vi typisk ser det i en rekrutteringssammenhæng.

Ofte ser vi, at kandidaterne skal tilpasse sig virksomhedens krav og kæmpe om at få stillingen. Men sådan er det ikke længere. Nu skal du som virksomhed skræddersy de stillinger, du tilbyder, for at appellere til kandidaterne og samtidig bruge mere krudt på at tiltrække dem. Det er igen her, at talent acquisition kommer ind i billedet.

På et marked, hvor der er rift om kandidaterne, og hvor krisen har gjort, at kandidaterne har revurderet deres karriere, kan talent acquisition være en fordel for at tiltrække og fastholde kandidater til din stilling. Her har du fokus på at fortælle den gode historie og tiltrække kandidater (ofte de passive) ved at tale om stillingen på deres præmisser.

Kandidaterne stiller flere og andre krav

For de typiske kandidater på det nuværende arbejdsmarked er en god løn ikke det vigtigste. Det medarbejderdrevne arbejdsmarked og den lave ledighed gør, at kandidaterne stiller flere og andre krav end tidligere. Det medfører, at kandidaterne er blevet mere kræsne, når det kommer til løn, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og goder.
Den lange periode med hjemmearbejde og nedlukninger har været med til at få kandidaterne til at se helt anderledes på deres jobsituation og de krav, de stiller til jobbet. Nu er det for mange ikke længere det vigtigste at tjene den højeste løn og arbejde meget og længe. Flere og flere ønsker større fleksibilitet i deres fremtidige arbejde og vil gerne have fokus på andre ting i jobbet.

Kandidatanalysen for 2021 viser blandt andet disse tal:

  • 39 % af danskerne synes, at det er vigtigt at have gode kollegaer.
  • 32 % lægger vægt på fleksible arbejdstider.

Det er derfor tydeligt, at det nu ikke kun er lønnen, der betyder noget, men også det at have gode kollegaer, en god chef og en god work/life-balance. Som virksomhed skal du altså i langt højere grad have fokus på disse værdier, når du sælger dine stillinger til kandidaterne. Den nuværende jobsituation, hvor de fleste kvalificerede kandidater allerede er i job, giver dem større mulighed for at stille disse krav.

En løsning på dette kan være talent acquisition, hvor du netop har fokus på at tiltrække kandidater, der allerede sidder i et job, og får kandidaterne i dialog med fokus på at fortælle en historie og sætte disse krav i højsædet.

Det skal du nu have fokus på i din rekruttering

Hvis du skal ramme de kvalificerede kandidater, kan du bruge talent acquisition-værktøjer, der kan være med til at ”lokke” og tiltrække de bedste medarbejdere med fokus på deres ønsker – nemlig bedre arbejdsvilkår, gode arbejdsmiljøer og fleksibilitet.

  • Du skal som arbejdsgiver have fokus på at tiltrække kandidaterne og ikke omvendt. Det er ikke længere kandidaterne, der skal kæmpe om jobbet, men dig der skal overbevise dem.
  • Fortæl den gode historie om jeres virksomhed, og sæt fokus på de egenskaber, der gør jer til et godt sted for den enkelte kandidat. Sørg for at finde ud af, hvad den enkelte kandidat har af krav, og gør det til en del af din fortælling.
  • Skab dialog med kandidaterne, og vær ikke bange for at tage fat i de passive kandidater på markedet – det kan du blive nødt til på det nuværende jobmarked.

De ovenstående punkter er i høj grad en del af talent acquisition, og de kan være med til at tilpasse din rekruttering til det forandrede arbejdsmarked, vi ser lige nu – og også i fremtiden. Du kan læse meget mere om, hvordan du tiltrækker kandidater med talent acquisition i vores tidligere blogindlæg om emnet lige her.

Få hjælp til at tiltrække kandidater i det forandrede arbejdsmarked

Vil du kunne tiltrække de mest kvalificerede kandidater på et marked med meget høj konkurrence? De førnævnte punkter er en rigtig god start til dette. Det kræver dog også en del viden om, hvordan du fortæller den rette historie, og om hvordan du får fat på de passive kandidater. Den del vil vi meget gerne hjælpe dig med.

Hos Shortlist er vores kernekompetence netop talent acquisition, og vi har mange års erfaring med det. Du vil derfor være i meget trygge hænder hos os. Du er til enhver tid velkommen til at række ud til os, hvis du vil have hjælp til din talent acquisition eller blot vil høre mere om, hvordan du kan ramme de nye krav fra kandidaterne. Vi er aldrig mere end et klik væk.

Shortlist oprindelig Founder Grundlægger Troels Vilsted Skydt

Troels Vilsted Skydt

Director & Founder

Uforpligtende sparring til din rekrutteringsstrategi

Jeg ved hvordan du skaber en effektiv rekrutteringsstrategi, og hvordan du skaber en stærk relation med de bedste kandidater i markedet - kandidater som du ellers ikke ville tiltrække via de gamle og traditionelle metoder. Vil du have min uforpligtende sparring, så er jeg klar.

Lad os tage en samtale