Shortlist-a-JKS-company-Logo

Asset Operation Manager for Vejanlæg

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Asset Operation Manager for Vejanlæg

Virksomhed: Sund & Bælt

Sund & Bælt søger en ingeniør eller tilsvarende, som har lyst til at sikre, at drift og vedligehold af vejanlæg og vejudstyr på Storebæltsforbindelsen og Øresund landanlæg bliver løst bedst muligt både i forhold til kvalitet og økonomi.

Opgaven indebærer bl.a.:

 • Ansvarlig for vedligehold af assets inden for ansvarsområdet, f.eks. vejbelægning, autoværn, skilte og trafiksignaler
 • Arbejdsopgaver inden for trafiksikkerhed, vintertjeneste, særtransporter, forsikrings/skadevoldersager og støjhandlingsplaner
 • Medvirkende til Sund & bælts udvikling mod digitale løsninger og struktureret dataopsamling
 • Håndtering af driftskontrakter, budgetter, økonomistyring og udbud 
 • Sikre godt samarbejde med rådgivere og samarbejdspartnere

Arbejdsdagen er varieret

Din arbejdsdag er varieret efter opgavernes art og er en blanding af kontorarbejde og tilsyn i anlægget. Dit primære ansvar er vej og vejudstyr på Storebæltsforbindelsen og Øresundsmotorvejen, der tilhører Sund & Bælt. Du vil opnå et godt anlægskendskab og bruge det til at optimere valg af reparations- og reinvesteringsstrategi. Alt efter kvalifikationer, vil du også få ansvaret for assets/arbejdsopgaver der ligger uden de primære opgaver.

Dit primære arbejdssted bliver på Sund & Bælts kontor i Halsskov. På grund af arbejdsopgavernes geografiske fordeling må der påregnes arbejdsdage i København.

Da en del vedligeholdsopgaver løses af entreprenører i natlige trafikspærringer må du påregne natarbejde i kortere perioder over året.    

Sund & Bælt har gennem længere tid satset markant på digitale løsninger og struktureret dataopsamling. Blandt andet er vores Asset Management system, Maximo, gennem de seneste år er blevet opgraderet. Investeringen i data skal sikre mere effektiv og innovativ vedligehold af de tekniske og fysiske anlæg. Du vil blive en naturlig del af denne udvikling gennem det daglige arbejde.

Tæt samarbejde med entreprenører og rådgivere

Som Asset Operation Manager vil du varetage Sund & Bælts interesser i tæt samarbejde med entreprenører og rådgivere. Du bliver budgetansvarlig og skal sikre en optimal og rentabel økonomistyring i det tætte samarbejde, som du vil få med de entreprenører og rådgivere, som står for selve udførelsen af opgaverne.

Du er en del af et kompetent team

Organisatorisk vil du referere til den tekniske chef, og blive en del af Asset Management for konstruktioner og anlæg, som består af 10 dygtige og kompetente medarbejdere. Afdelingen er kendetegnet ved, at der udvises stort engagement, seriøsitet og målorientering i forhold til arbejdet med afdelingens opgaver. I arbejdet med udviklingen af Sund & Bælts asset management kommer du til at, samarbejde med kolleger der arbejder med system- og dataanalyser, samt asset operation managers fra andre fagområder.

Om dig

Du er selvkørende og god til at kommunikere i de relationer, som du indgår i. Du går ikke på kompromis med resultater eller kvalitet. Som person har du let til smil, er robust og trives i en dynamisk hverdag.

Du er højst sandsynligt uddannet ingeniør med erfaring inden for lignende fagområde.

Den ideelle profil er kendetegnet ved:

 • Systematisk tilgang til styring af opgaver og entreprenører, herunder brug af digitale værktøjer for vedligehold og ordrehåndtering
 • Erfaring med udbud og kontraktforvaltning
 • Erfaring med incitamentsaftaler i kontrakter
 • Kendskab til økonomistyring og budgetlægning
 • Erfaring med tilsyn, eftersyn og rapportering
 • Motiveres af forandring f.eks. gennem implementering af digitale løsninger.
 • Hvis du har erfaring fra en lignende stilling vil det være en fordel

Attraktive ansættelsesforhold

Sund & Bælt lægger vægt på, at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode vilkår for deres medarbejdere og familier. Derfor lægges der også vægt på, at du får den efter- og videreuddannelse og de udviklingsmuligheder, der passer til netop dig. Læs mere om hvad Sund & Bælt tilbyder deres medarbejdere på www.sundogbaelt.dk

Shortlist Rekruttering til Sund&Bælt logo

Om Sund & Bælt

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale