BIM Manager

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

BIM Manager

Virksomhed: Schmidt Hammer Lassen Architects

Projekteringsafdeling

Det er projekteringsafdelingens overordnede målsætning at udvikle projekter af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet der følger SHL ́s arkitektoniske profil. Afdelingen forestår den praktiske projektering og færdigudvikling af det endelige design af SHL’s projekter fra vunden konkurrence til ibrugtagning. Afdelingen udfører således al nødvendige fagarkitektrådgivning for bygherrer, brugere, andre rådgivere, myndigheder og udførende or den praktiske realisering af et byggeprojekt i og uden for Danmark.

BIM Managers ansvarsområde:

  • BIM Management tager afsæt i IKT Bekendtgørelsen 118 / 119
  • Ansvarlig for at udvikle, implementere og optimere IKT- og BIM kompetencer, samarbejdsmetoder og processer, workflow og software løsninger hos SHL på et højt professionelt niveau, der optimerer brugen af BIM. BIM Manageren er en del af SHL ́s BIM gruppen
  • Ansvaret for at IKT aftalen gennemføres internt på IKT projektet og har derved ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde internt i projektteamet. Supporterer sagsarkitekten i forbindelsen med IKT kontrakten og IKT samarbejde med øvrige rådgiver, bygherre, myndigheder, softwareleverandører etc.
  • Sikre at digitale objektbaserede bygningsmodeller anvendes og gennem hele byggesagen struktureres og identificeres ensartet i en nærmere bestemt detaljeringsgrad og informationsniveau. Hvor det er et krav koordinere digitale løsninger mellem 3D bygnings- model, kravdatabase og teknisk informationsdatabase
  • Yde undervisning og support til projektdeltagerne, både i forbindelse med software så som Revit Arhcitecture samt BIM metode. Managering det fælles Revit library, løbende udvikle templates, standarder og manualer. Være opdateret med den nyeste udvikling indenfor IKT og BIM

Om Schmidt Hammer Lassen Architects

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.