Chefkonsulent / seniorkonsulent til Vand & Natur

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Chefkonsulent / seniorkonsulent til Vand & Natur

Arbejdsted: Landbrug & Fødevarer

Shortlist søger en Chefkonsulent/senior konsulent til politisk interessevaretagelse til Landbrug & Fødevarer.

Som Chefkonsulent/Seniorkonsulent vil du medvirke til at skabe politiske resultater, samt udbygge den politiske interessevaretagelse på området. Du vil sikre et konkurrencedygtigt landbrugserhverv gennem en omkostningseffektiv miljøregulering, med fokus på den målrettede regulering, herunder regler om gødskning og plantedække, med særligt fokus på indsatser i de kommende vandplaner 2022-2027.

Du får ansvaret for at udføre og understøtte dialog med embedsværk, politikere, forskere og andre interessenter. Dertil vil du facilitere holdningsdannelse og beslutning af forhandlingsmandater i L&Fs besluttende organer, samt understøtte kommunikation til bagland og omverden, gennem møder og relevante mediekanaler.

Du har erfaring med miljøforvaltning, politisk tæft, god situationsfornemmelse og brænder for at arbejde med politisk interessevaretagelse. Som person er du udadvendt, kommunikerende og god til at etablere, pleje og vedligeholde netværk i og udenfor organisationen. Du har et stort personligt drive og engagement, og du ved, hvad det vil sige at skabe værdi og resultater indenfor området.

  • Du evner at læse det politiske billede og holde både landmænd og organisation opdateret på de nye politiske tiltag og initiativer for landbruget.
  • Det forventes, at du kan finde gode løsninger på politiske udfordringer, som tilgodeser en række forskellige politiske interessenter.
  • Det forventes, at du kan formulere landbrugets og følgeerhvervenes interesser overfor det politiske system, herunder udarbejde holdningspapirer til erhvervets politiske aktører.
  • Du forventes at lede og deltage i projekter med direkte relevans for sektoren.

Du har erfaring med politisk interessevaretagelse herunder kendskab til arbejdsgange i såvel Folketinget, centraladministrationen EU, parlamentet og kommissionen. Derudover har du sikkert et godt kendskab til landbrugets forhold generelt. Du har gode formuleringsevner – både mundtligt og skriftligt og har kendskab til kommunikative processer.

Du har politisk tæft, situationsfornemmelse og brænder for at arbejde med politisk interessevaretagelse og kan begå dig på alle niveauer. Som person er du udadvendt, kommunikerende og god til at etablere, pleje og vedligeholde netværk i og udenfor organisationen. Du har et stort personligt drive og engagement, og du ved, hvad det vil sige at skabe værdi og resultater indenfor området.

Shortlist rekruttering til Landbrug & Fødevarer logo

Om Landbrug & Fødevarer

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen med 186.000 beskæftigede og en eksport på 166 milliarder, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark. Læs mere på www.lf.dk

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.