Compliance Manager til BroBizz

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Compliance Manager til BroBizz

Virksomhed: BroBizz

BroBizz’ vision er at være Skandinaviens foretrukne valg inden for mobilisme – også ud i Europa. Derfor er BroBizz på en ambitiøs vækstrejse med nye kunder, nye partnerskaber og nye indtægtsstrømme. Det stiller større krav til BroBizz’ databehandling og compliance og derfor søger vi en ny Compliance Manager til at højne BroBizz’ arbejde med kvalitet indenfor Compliance. Stillingen har direkte reference til CEO og man vil arbejde både ind mod BroBizz’ ledelsesgruppe og direkte med de forretningsansvarlige afdelinger.

Opgaven og din profil

Det er vigtigt, at du både har faglig indsigt og en høj grad af forretningsforståelse. Din vigtigste opgave bliver at sikre, at BroBizz A/S fastholder et højt compliance-niveau ift. forretningsprocesser og GDPR generelt. Dette sker dels ved både at hjælpe og stille krav til de forretningsansvarlige afdelinger og sikre transparens og prioritering af compliance-området bredt i organisationen dels ved at være bindeled mellem de forretningsansvarlige og vores juridiske afdeling, der rådgiver forretningen på bl.a. GDPR-området.

Et andet vigtigt ansvarsområde bliver at sikre, at vi lever op til kravene i den gældende ISO9001-standard for ledelsessystemer, samt afholdelse af interne audits med samme formål.

Kvalitetssikring af arbejdsprocesser på tværs af organisationen gennem udarbejdelse og afholdelse af auditplaner er et vigtigt styringselement, som du skal udvikle kontinuerligt via BroBizz’ ledelsessystem.

Desuden skal du drive rapporteringen indenfor compliance og ISO internt i BroBizz og mod BroBizz’ bestyrelse, herunder risk management, årshjul og handlingsplaner.
Du vil have en bred kontaktflade, hvor du bliver det vigtigste bindeled på kvalitet og compliance mellem ledelsen i BroBizz, de ansvarlige afdelinger.

Om dig 

Vi forestiller os, at du har mindst 3-5 års erfaring med compliance og/eller GDPR-arbejde i en stor eller mellemstor virksomhed. Det vil også være nyttigt, hvis du har erfaring med ISO-arbejde, da BroBizz er ISO 90001certificeret. Du har formentlig en videregående uddannelse.

Du har arbejdet i krydsfeltet mellem kommerciel forretning og compliance og er drevet af, og brænder for, at hjælpe kollegaer til at forbedre compliance inden for deres ansvarsområde og dermed kontinuerligt løfte BroBizz’ samlede compliance-niveau indenfor et komplekst arbejdsfelt.

Du skal trives med mange bolde i luften på én gang og samtidig bevare overblikket i en travl og omskiftelig hverdag. Du er ambitiøs og robust med personlig og faglig gennemslagskraft og en høj arbejdskapacitet. Ligeledes er du god til at formidle komplicerede problemstillinger skriftligt og mundligt på en overskuelig måde og har forretningsforståelse.

Vi tilbyder dig en attraktiv arbejdsplads

BroBizz A/S lægger vægt på, at være en attraktiv arbejdsplads med et stærkt arbejdsmiljø og gode vilkår for deres medarbejdere og familier i moderne fysiske rammer.

Vi arbejder i en flad organisationsstruktur i uformelle rammer. Rollen som Compliance Manager er central i BroBizz’ strategi med udvidelse af forretningsområder i Skandinavien indenfor både B2C og B2B, så der vil være rig mulighed for udvikling i rollen.

Arbejdsstedet vil være på vores nyrenoverede kontorer i Vester Søgade i København.

Shortlist rekrutteringspartner for Brobizz logo

Om BroBizz

BroBizz A/S er 100 % ejet af Sund & Bælt Holding A/S. Tidligere blev BroBizz-aftalerne administreret af A/S Storebælt, men i 2013 blev alle BroBizz-aktiviteter overført til BroBizz A/S. Selskabet står bag BroBizz-konceptet, der bruges til automatisk betaling ved bl.a. færger, broer, betalingsanlæg og parkering. I 2018 lancerede BroBizz A/S desuden betaling med nummerplade under navnet PayByPlate. BroBizz A/S vil fremover arbejde for at tilbyde løsninger baseret på en BroBizz®, der gør det nemmere at være bilist. Selskabet vil således fortsat bidrage til at øge væksten inden for transportrelaterede betalingsydelser med fokus på fx parkering, adgangskontrol, betaling for brændstof mm.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.