Compliance Officer til Lægernes Pension og Bank

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Compliance Officer til Lægernes Pension og Bank

Virksomhed: Lægernes Pension & Bank

Compliancefunktionen har en central rolle med at sikre, at Lægernes Pension & Bank er en konkurrencedygtig og professionelt drevet virksomhed med et godt omdømme. Vi søger en ny kollega til compliancefunktionen med en stærk baggrund inden for jura, risiko eller compliance til at styrke indsatsen på området i takt med den stigende finansielle regulering.

Jobbet

Der er tale om et alsidigt, udfordrende og ansvarsfuldt job. Du kommer til at identificere, vurdere, rådgive og rapportere om de mange forskellige compliancerisici, der er for pensionsselskaber og pengeinstitutter. En vigtig del af opgaven er at sikre, at vi har effektive og hensigtsmæssige procedurer, der gør, at vi kan leve op til love og regler i det daglige arbejde rundt om i organisationen.

Nogle af dine vigtigste opgaver bliver:

 • Gennemføre temagennemgange på egen hånd
 • Udarbejde risikovurderinger
 • Rapportere compliancerisici til direktion og bestyrelse
 • Følge op på complianceanbefalinger
 • Rådgive ledelsen og kolleger i stabe og forretningsenheder
 • Holde dig ajour med og informere om relevant lovgivning.

Dine kvalifikationer

Du er uddannet cand.jur., cand.merc. jur., cand. merc. aud. eller lign. Du har mindst fem års erfaring med compliancerelaterede opgaver fra et pensionsselskab, pengeinstitut, konsulenthus eller advokatfirma.

Kendskab til finansiel regulering er et must. Det vil være et plus, hvis du har beskæftiget dig med MiFID II, GDPR, Outsourcing, Hvidvaskforanstaltninger, Solvens II, alternative investeringer, Governance eller God skik.

Som person

Du er nysgerrig, tager initiativ og udviser god dømmekraft.

Du trives med at fordybe dig og arbejde med komplekse opgaver. Du arbejder struktureret og har øje for detaljen uden at miste overblikket, og du formår at håndtere forskellige arbejdsopgaver med skiftende og ofte skarpe deadlines.

Du er god til at samarbejde og kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation.

Derudover har du god forretningsmæssig forståelse for vores udfordringer og succeskriterier som finansiel koncern, og for hvordan du og din funktion kan bidrage hertil.

Det bliver du en del af

Du kommer til at arbejde i en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig.  

Du bliver en del af et højt specialiseret team, der har råderum til at arbejde uafhængigt og objektivt med compliance som en del af anden forsvarslinje i pensionskassen og banken.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
 • flextid, kantine- og massageordning
 • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
 • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.

Om Lægernes Pension & Bank

Lægernes Pension skal sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed igennem livet. Og vi er mere end en pensionskasse. Vi er også en bank og en investeringsforening.

Lægernes Bank kom til for godt 25 år siden og er i dag et reelt alternativ til de øvrige banker. Investeringsforeningen Lægernes Invest blev etableret for 15 år siden for at spare omkostninger ved at samle midler fra Lægernes Pension, Lægernes Bank og andre investorer
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.