Teamlead Controller Rekruttering med fokus på systemer og processer

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Teamlead Controller Rekruttering med fokus på systemer og processer

Virksomhed: Landbrug & Fødevarer

Har du erfaring med at samarbejde med ekstern revision eller har du selv arbejdet som revisor? Har  du overblik og kan arbejde struktureret? Og har du interesse i systemer og processer? 

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der  hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt  fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen  arbejder vi for en større dagsorden. 

Vigtig sparringspartner for regnskabschefen 

Landbrug & Fødevarers regnskabsafdeling har ca. 20 medarbejdere fordelt i fem funktionsgrupper: Debitor,  Kreditor, Løn, Finans, samt Systemer & Kontroller. Til Systemer & Kontroller søger vi en ny kollega, der i tæt  samarbejde med regnskabschefen skal have fokus på kvalitetssikring og stabilitet i afstemninger, interne  kontroller og klargøring af materiale til revisionen. 

I jobbet skal du bl.a.: 

 • Være teamlead med ansvar for 2-3 medarbejdere
 • Indsamle, bearbejde og kvalitetssikre regnskabsmateriale, så det lever op til ønsker og krav fra den  eksterne revision 
 • Udføre konkrete controller- og regnskabsopgaver i relation til fx periodeluk, årsafslutning, afstemninger  af balancekonti mv. 
 • Udtrække data fra forskellige systemer og foretage analyser i Excel 
 • Bidrage til at vores systemer og procedurer til kvalitetssikring bliver yderligere udbredt • Beskrive og optimere processer i afdelingen 
 • Kortlægge arbejdsgange i forbindelse med sammenlægning af systemer 
 • Lejlighedsvist forestå brugeroprettelser og support af afdelingens kunder 

På lidt længere sigt vil du desuden blive involveret i procesoptimering gennem RPA-teknologi. 

Udover et tæt samarbejde med regnskabschefen og den øvrige afdeling vil du lejlighedsvist også  samarbejde med kollegaer i resten af KoncernØkonomi og med andre afdelinger i huset. 

Du har stor forståelse for, hvad revision handler om 

Du er cand.merc.(aud) eller HD(R) og har enten arbejdet i revisionsbranchen eller har flere års erfaring fra  en regnskabsafdeling, hvor du har haft tæt samarbejde med ekstern revisor. Du har blik for kvalitet i  regnskabsmaterialet og evner gennem din faglighed og dine evner for koordinering og samarbejde at levere  materiale i den kvalitet, som efterspørges af revisionen. 

Du har desuden interesse for systemer og processer og har erfaringer med kortlægning af processer og  systemintegrationer. 

Den helt rigtige kandidat:

 • Er virkelig dygtig med Excel 
 • Har en god talforståelse, indsigt i regnskabspraksis, og kan overskue data, der hentes fra flere  forskellige systemer 
 • Er analytisk og har gode evner for at sætte dig ind i nye opgaver og problemstillinger
 • Er ansvarsbevidst og har et naturligt blik for både detaljer og deadlines 
 • Har blik for forbedringsmuligheder i kvalitet og processer 
 • Kan strukturere og planlægge opgaver for både dig selv og ind imellem også for andre
 • Er en god teamspiller, der har blik for kollegaerne, deres opgaver, og hvordan I, i fællesskab, når i mål 

Vi arbejder bl.a. med Navision, Acubiz og Adra Task Manager og det vil naturligvis være en fordel, hvis du  har erfaringer med disse systemer. 

Et spændende arbejdsmiljø 

Regnskabsafdelingen er en del af Landbrug & Fødevarers KoncernØkonomi-funktion. KoncernØkonomi har  ca. 50 medarbejdere, der betjener en bred vifte af interne og eksterne kunder; alt fra Sektorchefer,  Områdedirektører og Direktionen i Landbrug & Fødevarer til de ca. 80 fonde og foreninger samt enkelte  kommercielle virksomheder med egne bestyrelser. For dem laver man periode- og årsregnskaber,  tilskudsregnskaber, budgetter, forecast m.m. Det faglige niveau er højt og omgangstonen er afslappet. 

Shortlist rekruttering til Landbrug & Fødevarer logo

Om Landbrug & Fødevarer

SEGES – en del af Landbrug & Fødevarer, er et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre. Fra de store landbrugsfaglige emner inden for planter, miljø, naturpleje, dyrehold og økologi til økonomi, skat, jura, it, arkitektur, regnskab, HR og undervisning. Det sker i tæt samarbejde med universiteter, ministerier, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland.

Vi identificerer de forretningsmæssige potentialer i landbruget. På den måde kan vi give danske landmænd og gartnere de bedste redskaber til at drive deres virksomhed rentabelt og samtidig holde fokus på miljø og dyrevelfærd.
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.