Controller med fokus på systemer og processer

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Controller med fokus på systemer og processer

Virksomhed: Landbrug & Fødevarer

Har du erfaring med at samarbejde med ekstern revision eller har du selv arbejdet som revisor? Har du overblik og kan arbejde struktureret? Og har du interesse i systemer og processer?

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.  

Vigtig sparringspartner for regnskabschefen

Landbrug & Fødevarers regnskabsafdeling har ca. 20 medarbejdere fordelt i fem funktionsgrupper: Debitor, Kreditor, Løn, Finans, samt Systemer & Kontroller. Til Systemer & Kontroller søger vi en ny kollega, der i tæt samarbejde med regnskabschefen skal have fokus på kvalitetssikring og stabilitet i afstemninger, interne kontroller og klargøring af materiale til revisionen.

I jobbet skal du bl.a.:

 • Indsamle, bearbejde og kvalitetssikre regnskabsmateriale, så det lever op til ønsker og krav fra den eksterne revision
 • Udføre konkrete controller- og regnskabsopgaver i relation til fx periodeluk, årsafslutning, afstemninger af balancekonti mv.
 • Udtrække data fra forskellige systemer og foretage analyser i Excel
 • Bidrage til at vores systemer og procedurer til kvalitetssikring bliver yderligere udbredt
 • Beskrive og optimere processer i afdelingen
 • Kortlægge arbejdsgange i forbindelse med sammenlægning af systemer
 • Lejlighedsvist forestå brugeroprettelser og support af afdelingens kunder

På lidt længere sigt vil du desuden blive involveret i procesoptimering gennem RPA-teknologi.

Udover et tæt samarbejde med regnskabschefen og den øvrige afdeling vil du lejlighedsvist også samarbejde med kollegaer i resten af KoncernØkonomi og med andre afdelinger i huset.

Du har stor forståelse for, hvad revision handler om

Du er cand.merc.(aud) eller HD(R) og har enten arbejdet i revisionsbranchen eller har flere års erfaring fra en regnskabsafdeling, hvor du har haft tæt samarbejde med ekstern revisor. Du har blik for kvalitet i regnskabsmaterialet og evner gennem din faglighed og dine evner for koordinering og samarbejde at levere materiale i den kvalitet, som efterspørges af revisionen.

Du har desuden interesse for systemer og processer og har erfaringer med kortlægning af processer og systemintegrationer.

Det helt rigtige kandidat:

 • Er virkelig dygtig med Excel
 • Har en god talforståelse, indsigt i regnskabspraksis, og kan overskue data, der hentes fra flere forskellige systemer
 • Er analytisk og har gode evner for at sætte dig ind i nye opgaver og problemstillinger
 • Er ansvarsbevidst og har et naturligt blik for både detaljer og deadlines
 • Har blik for forbedringsmuligheder i kvalitet og processer
 • Kan strukturere og planlægge opgaver for både dig selv og ind imellem også for andre
 • Er en god teamspiller, der har blik for kollegaerne, deres opgaver, og hvordan I, i fællesskab, når i mål

Vi arbejder bl.a. med Navision, Acubiz og Adra Task Manager og det vil naturligvis være en fordel, hvis du har erfaringer med disse systemer.

Et spændende arbejdsmiljø

Regnskabsafdelingen er en del af Landbrug & Fødevarers KoncernØkonomi-funktion. KoncernØkonomi har ca. 50 medarbejdere, der betjener en bred vifte af interne og eksterne kunder; alt fra Sektorchefer, Områdedirektører og Direktionen i Landbrug & Fødevarer til de ca. 80 fonde og foreninger samt enkelte kommercielle virksomheder med egne bestyrelser. For dem laver man periode- og årsregnskaber, tilskudsregnskaber, budgetter, forecast m.m. Det faglige niveau er højt og omgangstonen er afslappet.

Shortlist rekruttering til Landbrug & Fødevarer logo

Om Landbrug & Fødevarer

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen med 186.000 beskæftigede og en eksport på 166 milliarder, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark. Læs mere på www.lf.dk

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.