Data Serviceejer

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Data Serviceejer

Virksomhed: Vestforbrænding
By:

Kan du se sammenhænge mellem processer, data og applikationer–og har du øje for at spotte forbedringspotentialer, der kan højne datakvalitet, optimere sikkerhed og compliance gennem Data Governance initiativer?

Så er der her en spændende mulighed for at påvirke datalandskabet i en organisation i udvikling, hvor vi har storudskiftning i vores applikationsportefølje for at imødekomme skiftende rammebetingelser, en øget kommercialisering og nye forretningsmuligheder.

Opgaverne

Som data-serviceejer vil du være en del af teamet IT forretningsudvikling med de øvrige serviceejere og IT-projektledere. Her vil dit ansvar være at være udførende på igangsætningen af en centralt forankret Data Governance indsats. Du får også ansvaret for at drifte, vedligeholde og videreudvikle vores traditionelle Business Intelligence setup i samarbejde med vores leverandører, hvor dit fokus i højere grad vil være på data-delen end rapportudvikling. 

Dine ansvarsområder vil således være: 

 • At bidrage til at udforme og etablere praksisser for data- standarder og principper. 
 • At engagere organisationen i Data Governance indsatsen og skabe en organisation omkring dette. 
 • At promovere en fælles forståelse for data- definitioner, terminologier og taksonomier i organisationen. 
 • At etablere og vedligeholde et datakatalog samt monitorere og rapportere på datakvaliteten i organisationen. 
 • At oversætte forretningsbehov til data modeller og ETL-processer i samarbejde med leverandører. 
 • At sikre en stabil drift af vores datawarehouse og datadistributionsplatform. 
 • At arbejde med og vedligeholde stamdata. 

Dig

Vi forventer, at du har erfaring med at arbejde med Data Governance fra en tidligere stilling, ligesom du skal have kendskab til Business Intelligence. 

Du bør have følgende kvalifikationer: 

 • En evne til at se sammenhænge på tværs af processer, data og applikationer. 
 • En evne til at være entreprenant, da det vil være helt nyt land for organisationen at skulle forholde sig til et centralt forankret Data Governance initiativ. 
 • En evne til at etablere og samarbejde i tværorganisatoriske teams. 
 • Erfaring med leverandørstyring. 
 • Forståelse for at kommunikere komplekse datamæssige og tekniske problemstillinger til ikke tekniske interessenter. 
 • Kendskab til regulering på dataområdet og forståelse for data livscykler. 
 • Kendskab til SQL og data visualisering vil være en fordel.

Os

IT- afdelingen hos Vestforbrænding består af 15 kolleger, som arbejder med drift, kvalitet, udvikling og sikkerhed af it-systemer. IT er inddelt i tre teams med hver deres faglige område: Infrastruktur, Support og IT Forretningsudvikling. Vi arbejder tæt sammen med forretningen om at udføre projekter, og vi lægger vægt på at være fagligt i front og samtidig have det sjovt sammen i afdelingen. Du bliver en del af teamet IT Forretningsudvikling og kommer til at referere til Vestforbrændings IT forretningsudviklingsansvarlige. 

Vi tilbyder

Du tilbydes en lønpakke i forhold til din erfaring og kravene i stillingen – med en attraktiv pensionsordning. Hos Vestforbrænding er der en virkelig god kantineordning, en aktiv personaleforening og idrætsforening samt træningsfaciliteter. Vi arbejder løbende på at skabe den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere og er certificeret af Great Place to Work®. 

Vestforbrænding rekrutterer med Shortlist

Om Vestforbrænding

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale