Direktionskonsulent der brænder for politik, ledelsessparring og organisationsudvikling

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Direktionskonsulent der brænder for politik, ledelsessparring og organisationsudvikling

Virksomhed: Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune søger en direktionskonsulent til Koncernsekretariatet. Direktionskonsulenten skal både have sans for helhed og detalje – og ikke mindst evne at have mange bolde i luften i en spændende og omskiftelig hverdag. Erfaring med ledelsesbetjening i en politisk styret organisation, viden om ledelses- og organisationsudvikling og gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner er væsentlige kvalifikationer.

Som direktionskonsulent bliver du en del af afdelingen for Ledelsesbetjening og Kommunikation under Koncernsekretariatet. Ledelsesbetjening og Kommunikation er centralt placeret tæt på direktionen og borgmesteren og har blandt andet ansvaret for borgmester- og direktionsbetjeningen. Herunder mødeforberedelse, rådgivning, dagsordener til politiske møder, samt kommunikation og pressehåndtering.

Dine arbejdsopgaver

Som direktionskonsulent er du sparringspartner for direktionen i stort og småt. Du bliver en del af et lille team på to direktionskonsulenter, og du vil blandt andet skulle arbejde med:

 • Betjening af borgmesteren og kommunaldirektøren i forskellige fora herunder KKR, K-29 og det nordsjællandske borgmestersamarbejde.
 • Betjening af direktionen i øvrigt.
 • Konsulent og sparringspartner for direktionen i diverse ad hoc opgaver. Du kan omsætte direktionsdrøftelser til operationelle tiltag.
 • Udvikling af den samlede ledergruppe bl.a. i forbindelse med ”Lederforum”, hvor gruppen af ledere samles flere gange årligt.
 • Tværgående organisationsprojekter.
 • Kvalitetssikring og udvikling af betjeningen til direktions- og chefmøder, herunder udarbejde notater og sagsfremstillinger til brug for administrative og politiske beslutningsprocesser.
 • Styring af forskellige sager med politisk og ledelsesmæssig bevågenhed.
 • Styrke og operationalisere samarbejdet på tværs af chefgruppen.

Din baggrund og personprofil

Vi søger en person, der både har dybde og bredde. En person der både kan sætte sig ind i fagligt komplekse sager, og som samtidig kan spænde vidt over mange fagområder. Du skal kunne arbejde hurtigt, effektivt og med stor sikkerhed i opgaveløsningen. Samtidig skal du helt naturligt kunne begå dig blandt medarbejdere, ledere og topledelse.

Du bliver en del af et miljø, hvor vi er ambitiøse og løfter i flok. Derfor skal du også være indstillet på at tage ekstra fat, når det kræves.

Derudover forventer vi:

 • At du har en akademisk baggrund. Den konkrete uddannelse er ikke afgørende, men det kunne være cand. scient. pol, cand. adm., cand. mag, cand.merc eller lignende.
 • At du har erfaring med at være en del af en politisk ledet organisation, herunder at have sans for samspillet mellem det administrative og politiske niveau.
 • At du sætter pris på og har erfaring med at håndtere meget skiftende opgaveportefølje.
 • At du har interesse for politik og samfundsforhold, herunder ikke mindst lokalpolitik.
 • At du har et godt øje for såvel intern som ekstern kommunikation.
 • At du har en flydende pen og kan formulere dig korrekt, enkelt og overskueligt.
 • At du er selvstændig, resultatorienteret, tillidsvækkende og frem for alt serviceminded.

Vi kan tilbyde ansættelse i en kommune, hvor der bl.a. er fokus på at skabe nærhed og kvalitet i den kommunale service, på at give borgerne mulighed for at opleve natur og kultur og på at skabe vækst og arbejdspladser.

Du bliver en del af et uformelt, afvekslende og udfordrende miljø, hvor vi gør en dyd ud af at arbejde på tværs, og sætter en ære i at opnå konkrete resultater. Du vil selv have stor frihed i forhold til at tilrettelægge arbejdet, så længe opgaverne bliver løst. Bl.a. vil der typisk være mulighed for 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen.

Du kommer til at referere til lederen af Ledelsesbetjening og Kommunikation.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst.

Halnæs Kommune bruger Shortlist til rekruttering i det offentlige

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.