Erfaren økonom til analyser af digitaliseringens betydning for Nationalbankens kerneopgaver

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Erfaren økonom til analyser af digitaliseringens betydning for Nationalbankens kerneopgaver

Virksomhed: Danmarks Nationalbank

Er du den skarpe, selvstændige og formidlingsstærke økonom, vi søger?

Nationalbanken arbejder for at sikre Danmark en robust økonomi nu og i fremtiden. Et vigtigt element er at forstå, hvad digitaliseringen betyder for Nationalbankens kerneopgaver, som er stabile priser, finansiel stabilitet og sikre betalinger. Digitaliseringen kan bl.a. få betydning for fremtidens betalingsmarked i form af nye pengetyper, som fx stable coins og digitale centralbankpenge (CBDC), og nye aktører, som fx bigtech virksomheder.

Nationalbanken har igangsat en række strategiske analyser, bl.a. 

  • Analyser af, hvad fremtidens betalingsmarked kan få af betydning for Nationalbankens rolle i samfundsøkonomien, for de eksisterende forretningsmodeller i den finansielle sektor, for finansiel stabilitet samt for penge – og valutapolitikken.
  • Kvantitative analyser af udviklingen på det danske betalingsmarked
  • Digitaliseringens betydning for realøkonomien i form af potentielle ændringer i efterspørgsels- og produktionsstrukturer.

Vi søger en tovholder til Nationalbankens strategiske analyser af digitaliseringens betydning, der selvstændigt kan lave analysearbejde og håndtere politikspørgsmål på området.

Du vil blive ansvarlig for at udarbejde taler og præsentationer til Nationalbankens direktion. Ligeledes vil du skulle bidrage til det internationale centralbanksamarbejde i BIS Innovation Hub og BIS Innovation Netværk.

Stillingen favner bredt, og du vil få en stor kontaktflade internt i Nationalbanken samt med eksterne parter, fx relevante myndigheder, interesseorganisationer og andre centralbanker. Du vil arbejde med projekter på tværs af afdelingerne Finansiel Stabilitet samt Økonomi og Pengepolitik og vil blive en del af et team i sektionen Betalingsformidling.

Profil

Vi forestiller os, at du er:

  • Cand.oecon, cand.polit eller tilsvarende med gode karakterer fra universitet og minimum fem års erhvervserfaring. Derudover vil det være en fordel, hvis du har arbejdet med betalingsmarkedet og digitalisering.
  • En stærk analysekapacitet, som formår at formidle resultater og budskaber til forskellige målgrupper − både på skrift og i tale.
  • En processtærk koordinator med øje for den gode samarbejdsproces, og som hurtigt oparbejder gode relationer på tværs af huset.
  • Løsningsorienteret og har forståelse for politiske spørgsmål og processer.

Derudover er du selvstændig samt kvalitets- og ansvarsbevidst, ligesom du går struktureret til opgaverne – og med godt humør.

Du tilbydes

Du tilbydes en unik mulighed for at bidrage til Nationalbankens strategiske analysearbejde og en dagligdag i et af Danmarks stærkeste økonommiljøer. Du får udfordrende arbejdsopgaver med selvstændigt ansvar samt gode muligheder for at udvikle dine analytiske og formidlingsmæssige kompetencer i et fleksibelt arbejdsmiljø præget af sparring, samarbejde og højt engagement.

Shortlist rekruttering Danmarks Nationalbank

Om Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system.

Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere som effektive formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser.

Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark med analyser af den finansielle sektor og systemiske risici. Formålet med analyserne er at vurdere, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning.

Læs mere om karriere og rekrutteringsforløb hos Nationalbanken
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.