Executive Assistant for CEO & CFO til Interdan Holding

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Executive Assistant for CEO & CFO til Interdan Holding

Virksomhed: Interdan Holding

Interdan Koncernen er i kraftig vækst og søger til en nyoprettet stilling en Executive Assistant til Koncernens hovedkontor i Hellerup.

Stillingen:

Vores nye medarbejder vil selvstændigt og som sparringspartner for CEO og CFO/COO for Interdan Holding A/S bl.a. være beskæftiget med:

  • Bidrage til at der er drive på Koncernledelsens prioriteter og projekter
  • Sikre at Koncernledelsen er velforberedte til deres møder
  • Udarbejdelse af informative PowerPoint-præsentationer og andre mødeoplæg
  • Assistere med markedsanalyser, business planer, investeringscases og andet materiale
  • Diverse operationelle og ad hoc-opgaver – vi er i Holding et lille team, der hjælper hinanden

Stillingen er baseret på en 37-timers arbejdsuge; der kan være behov for ekstra timer i pressede perioder.


Dine kvalifikationer:

Vi forestiller os, at vores nye medarbejder har minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling og en relevant uddannelsesmæssig baggrund.

Vi forudsætter, at du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på både dansk og engelsk.

Du er stærk i MS Office, særligt PowerPoint og helst også Excel. Du må gerne have erfaring med Sharepoint/Office365, men dette er ikke et krav. Erfaring med projektledelse vil vægte positivt, da vi løbende har flere større projekter i gang, som du også vil blive involveret i. Du vil løbende deltage i møder, projektmøder, lave opfølgninger, udarbejde projektprogrammer og processer, samt generelt understøtte CFO/CEO’s arbejde med at sætte retningen for koncernen, med dertilhørende fonde og datterselskaber. Derfor er det også vigtigt, at du har en god kommerciel forståelse.

Samtidig forventer vi, at du arbejder analytisk og selvstændigt og er vant til mange deadlines og evner at levere kvalitet, selv når det går stærkt. Du har høj integritet og udviser generel ordentlighed, højt serviceniveau, tager initiativ og ønsker at gøre en forskel. Du kommer tæt på beslutningerne og bliver dermed en forlængelse af Koncernledelsen, hvor du skal sikre opfølgning på møder, prioriteter og projekter, så det er afgørende, at du er vant til at håndtere en høj grad af fortrolighed og i øvrigt kan begå dig på alle niveauer af en organisation.

Shortlist rekruttering til Interdan logo

Om Interdan Holding

Vi er i Holding en mindre organisation, og vi bor i Hellerup i et uhøjtideligt miljø. Vi dyrker en kultur, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde, og hvor der samtidig stilles høje krav til den enkelte. Interdan er fondsejet, arbejder med et langsigtet perspektiv og vores værdier er bundet op på ordenlighed i alt hvad vi foretager os.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.