Fagprojektleder til konstruktioner på Øresundsforbindelsen 

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Fagprojektleder til konstruktioner på Øresundsforbindelsen 

Virksomhed: Sund & Bælt

Til vej- og jernbaneprojekter på Øresundsforbindelsens landanlæg søger Sund & Bælt en Fagprojektleder der kan tage ansvar for projektering og udførelse af konstruktioner.

Øresundsmotorvejen går på tværs af Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen og er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark. Målet med projektet er at mindske trængslen og øge sikkerheden på Øresundsmotorvejen. 

Projektet overhalingsspor ved Kalvebod er en forudsætning for at opnå de fulde gevinster af en sydlig jernbanekorridor fra Roskilde via København Syd til Københavns Lufthavn. Målet med projektet er at kunne håndtere det forventede øgede antal tog med den kommende Femern Bælt-forbindelse og samtidigt etablere bedre togforbindelser mellem Københavns Lufthavn og den vestlige del af Danmark. 

Som Fagprojektleder (Konstruktioner) er det forventningen at du: 

 • er uddannet konstruktionsingeniør 
 • har solid konstruktionsteknisk viden og erfaringer fra f.eks. projektering, tilsyn og planlægning af udførelsen af brokonstruktioner og anlægslogistik  
 • har erfaring fra større infrastrukturprojekter – broer, motorveje og jernbaner 
 • kan sikre at gældende fagtekniske krav bliver indarbejdet i projektet 
 • selvstændigt kan gennemføre styring af fagtekniske afklaringer og sikre kvaliteten i eksterne rådgivningsydelser 
 • selvstændigt forestå planlægning og gennemførelse af den fagtekniske byggepladsledelse, herunder tilsynsfunktionen 
 • har kørekort til personbil. 

Du vil indgå i projektledelsen og styringen af projekterne i forbindelse med detailprojektering, udbud, udførsel og aflevering til drift. 

Dine primære arbejdsopgaver er b.la.: 

 • ansvar for den faglige styring af vores rådgivere 
 • ansvarlig for granskning af rådgivers ydelser i detailprojekteringen 
 • ansvar for at sikre koordinering og forventningsafstemning internt, f.eks. med vores driftsafdeling og Contract Manager 
 • ansvar for fagtilsyn, herunder håndtering af tekniske forespørgsler, tillægsarbejder ect. under udførelsen 
 • Bidrage til aktiv risikostyring af projekterne, herunder identifikation og håndtering af risici.

Du er udpræget samarbejdsorienteret, selvmotiverende, struktureret og analytisk og har samtidig et godt øje for detaljer. Som person er du åben og udadvendt med gode samarbejdsevner og et godt humør. Med en stejl indlæringskurve og en tillidsvækkende ageren, evner du på tværs af organisationer at skabe solide og konstruktive relationer. 

Vi ser herudover gerne at du: 

 • Evner at holde fokus på projektets samlede mål 
 • Er skarp til ledelse, planlægning, koordinering og økonomistyring 
 • Har gennemslagskraft til at skabe resultater gennem din ledelse 
 • Er en god kommunikator og kan indgå i professionelle relationer. 

Vi tilbyder dig

En unik, spændende og udfordrende stilling i en dynamisk virksomhed, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling – og hvor du vil få mulighed for at opbygge et stort netværk til centrale aktører på transportinfrastrukturområdet. 

Attraktive ansættelsesforhold

Sund & Bælt lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode vilkår for deres medarbejdere og familier. Derfor lægges der også vægt på, at du får den efter- og videreuddannelse og de udviklingsmuligheder, der passer til netop dig. Læs mere om hvad Sund & Bælt tilbyder deres medarbejdere på www.sundogbaelt.dk 

Shortlist leverer 100+ rekrutteringer til Sund og Bælt koncernen

Om Sund & Bælt

Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale