Finansmedarbejder til Nationalmuseets regnskabsteam

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Finansmedarbejder til Nationalmuseets regnskabsteam

Virksomhed: Nationalmuseet

Nationalmuseets regnskabsteam søger en dygtig finansmedarbejder. Opgaverne er alsidige og du kommer til at indgå i et team af velfungerende kollegaer. Du skal trives med at arbejde selvstændigt, samtidig med at der samarbejdes i teamet, som består af 6 medarbejdere. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Regnskabsteamet er en del af Nationalmuseets økonomienhed, der har ansvaret for budgettering, controlling, regnskabsaflæggelse og økonomisupport til hele Nationalmuseet. Nationalmuseets økonomistyring er underlagt de statslige regnskabsregler, herunder samarbejdet med Statens Administration, men museet er også en virksomhed, som i stigende grad agerer på det kommercielle marked, hvilket økonomifunktionens opgaver afspejler.

Arbejdsområde

Som finansmedarbejder vil dine primære arbejdsopgaver være:

 • Måneds-, kvartals- og årsafslutninger
 • Interne kontroller og kvalitetssikring i forbindelse med måneds-, kvartals- og årsafslutning
 • Afstemninger
 • Opfølgning og kontrol af balanceafstemninger
 • Anlægsoprettelser, inklusive kontrol og afstemning
 • Finansbogføring
 • Lagerregulering og lagerafstemning
 • Interne kontroller og kvalitetssikring af data
 • Bidrage til besvarelse af eksterne henvendelser, herunder Rigsrevisionen mv.

Derudover vil du skulle supportere og aflaste det øvrige regnskabsteam ved fravær og spidsbelastning

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt, at du:

 • Har flair og interesse for hele regnskabet fra a-z
 • Tager ansvar for helheden og engagerer dig i dit job
 • Er faglig nysgerrig og initiativrig
 • Er struktureret og har proaktiv tilgang til arbejdet
 • Har faglig stolthed og gerne vil yde leverancer af høj kvalitet
 • Er superbruger af Excel
 • Har erfaring med brugen af et finanssystem (vi bruger Navision Stat)
 • Har flair for at sætte dig ind i nye systemer
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Har godt humør og højt energiniveau

Kendskab til Navision Stat og tilhørende systemer (Indfak2, RejsUd mv.) vil være en fordel.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under transformation, og for den rette kandidat vil der være god mulighed for selv at kunne præge din hverdag. Nationalmuseet er kendetegnet af en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat.

Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København.

Shortlist rekruttering til Nationalmuseet

Om Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.