Shortlist-a-JKS-company-Logo

Rekruttering af GDPR & Datasikkerheds koordinator med IT baggrund til 3C Retails A/S

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af GDPR & Datasikkerheds koordinator med IT baggrund til 3C Retails A/S

Virksomhed: 3C Retails A/S
By:

Har du minimum 2 års erfaring med GDPR/datasikkerhed, og kan du se din fremtid forme sig inden for området? Er du god til at beskrive og formidle fagligt komplekst stof? Og vil du have en selvstændig rolle, hvor du hjælper vores organisation med at udvikle, sikre og fastholde databeskyttelsesniveauet og GDPR-compliance?

Så er muligheden der nu for at blive GDPR -og datasikkerhedskoordinator i en stor Fynsk vækstkoncern!

Datasikkerheds koordinator i hele 3C Retail-koncernen

Du bliver en del af en virksomhed med et stærkt værdisæt i godt købmandskab og et afslappet arbejdsmiljø med god – og dårlig – humor. Vi er en stor koncern hvor vi har flere underbrands så som L´EASY, DER og Fønix Inkasso. IT-Datasikkerhedsafdelingen består af to personer, hvor man har et meget tæt samarbejde med den juridiske afdeling samt IT afdelingen.

Om stillingen

Som GDPR -og Datasikkerheds koordinator er du med til at sørge for, at virksomhedens datasikkerhedsniveau opretholdes og konstant opdateres jf. given lovgivning. Du beskriver og vedligeholder dokumenter for forretningsgange og procedurer, samt udarbejder skabeloner og vejledninger til vores afdelinger. Du instruerer og vejleder afdelingerne i udarbejdelsen af risikoanalyser vedrørende persondatasikkerhed og i
god dokumentationspraksis. Du følger op på, om afdelingerne lever op til kravene og at datarepræsentanterne får vedligeholdt deres dokumentation. Idet dataudfordringerne kan være forskellig fra afdeling til afdeling, er der heller ikke to dage, der er ens, og du får derfor rig mulighed for at sætte dit præg på udformningen af stillingen.

Dine primære opgaver

 • Varetage styring, undervisning, vejledning og bistår GDPR projekter i afdelingerne.
 • Assisterer DPO´en.
 • Indsamle og ajourføre viden om persondatahåndtering og databeskyttelse i overensstemmelse med vejledninger fra Datatilsynet.
 • Udvikle og vedligeholde den generelle persondatasikkerhedsdokumentation
 • Deltage aktivt i den faglige udvikling af ydelser og support, vi tilbyder afdelingerne ift. GDPR, IT- og datasikkerhedsområdet – du er dermed med til at sikre, vi hele tiden er på forkant med gældende praksis og lovgivning.
 • Bidrage med vedligeholdelse af compliance og GDPR-ydelser, der måtte være behov for i organisationen.
 • Forestå den operationelle håndtering af procedurer for registreredes rettigheder.
 • Aktivt deltage i kontroller, tilsyn og opfølgning på GDPR og datasikkerhed i både afdelinger og ved eksterne data behandlere.
 • Omsætte lovgivningsstof og internationale standarder til praktisk anvendelige krav og guidelines
 • Selvstændigt lede projekter i relation til arbejdet med Compliance og Datasikkerhed.
 • Udarbejde kvartalsrapporter

Hvem er du?

Initiativrig koordinator med dataforståelse og stærke formidlingsevner

Der kan være flere veje ind i stillingen, det kan være at du kommer med en IT teknisk baggrund, hvor du igennem de sidste par år har opnået solid erfaring og interesse indenfor GDPR og datasikkerhedslovgivning.
Eller at du har en relevant videregående uddannelse inden for jura, hvor du har opnået erfaring inden for den IT tekniske verden med fokus på GDPR og datasikkerhed. Uanset skal du kunne formulere lovgivning og datainformationer til modtageren på en konkret, kort og forståelig måde. Samtidig er du deadline- orienteret og har en god forståelse for forretningsgange. Du trives i en hverdag, hvor der kan være mange
interessenter på én gang, og nyder aktivt at deltage i forskellige udvalg i organisationen, hvor du gerne udfordrer og taler ind til et sundt og stærkt datasikkerheds fokus..

Vi forventer, at du har

 • Forståelse for og evner inden for IT-fagsprog, således at du i dialog med vores It afdeling og BI-udviklere kan bidrage med vejledning til de systemer som vi benytter ifm. data
 • Erfaring og evner inden for rådgivning om lovgivning og datajuridiske spørgsmål.
 • Erfaring i datastrukturer, -sikkerhed og persondatabeskyttelse.
 • God forståelse for GDPR, og indgående erfaring med at omsætte GDPR til operationel praksis
 • Erfaring med udarbejdelse af politikker, procedurer, dokumentation, skabeloner mv.
 • Indsigt i hvordan IT-sikkerhed påvirker håndteringen af GDPR.
 • Erfaring med at styre projekter og overholde deadline.
 • Evnen til hurtig at sætte dig ind i afdelingernes fag og -forretningsområder og med herunder evt. data udfordringer.

Personligt har du en fleksibel og serviceminded indstilling. Du evner at skabe det store overblik samtidig med, du har fokus på detaljen. Din arbejdsmetode skal være struktureret, og du skal varetage dine opgaver med en høj grad af selvstændighed. I relation til afdelinger skal du kunne sparre, inspirere og anvende dine gode formidlingsevner på en opsøgende og løsningsorienteret måde.

Derudover

Du får gode ansættelsesforhold, som byder på en god kantine og massageordning, hvor vi gør en del ud af vores sociale arrangementer, som både tæller sommer- og julefester, foruden vores aktive personaleforening som flere gange om året inviterer til forskellige arrangementer.
Derudover har vi gode personalefordele, hvor man som medarbejder fx kan få rabat til privatkøb hos flere eksterne virksomheder, så som restauranter, barer, sport & koncert arrangementer samt køkken & bad leverandører.

Om 3C Retails A/S

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale