Shortlist-a-JKS-company-Logo

Strategisk HR Partner

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Strategisk HR Partner

Virksomhed: Landbrug & Fødevarer

Vil du være med til supportere vores ledere i at lykkedes med deres ledelsesopgave? Og har du erfaring med ledelsessparring og har du et sikkert HR-fagligt fundament? Så er du måske vores nye HR Partner i Landbrug & Fødevarer.

Om jobbet

Din primære opgave vil være at supportere vores ledere på alle niveauer i de områder, du er ansvarlig for, med alt fra rådgivning om organisation og medarbejderudvikling til opfølgning på seneste trivselsmåling og udvikling og implementering af strategiske HR-indsatser. Derudover vil du have en rolle i vores samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, hvor bl.a. du skal være med til at planlægge og afvikle møder samt følge op på beslutninger.

Der er en høj grad af selvstændighed og ansvar i stillingen samtidig med, at du vil samarbejde med dine HR-kollegaer og øvrige interessenter på tværs af huset.

Vi arbejder med HR efter organisationens behov og et just-in-time princip, så du skal forvente og kunne trives med skiftende dagsordner. Organisationen er midt i en spændende udvikling med ny CEO og en strategi, som er godt i gang at blive virkeliggjort, og der er stor opbakning til HR-funktionen og efterspørgsel efter vores ydelser. Forventningerne til os er høje og vores ambitionsniveau ligeså!

Du skaber værdi i stillingen ved at:

  • være en pålidelig sparringspartner, som evner at opbygge stærke relationer og kan læse dynamikkerne i organisationen
  • bistå lederne i rekrutteringer ved fx afklaring af jobprofil, interviews og testtilbagemeldinger
  • implementere HR-aktiviteter fra strategi og HR-årshjul
  • have en stærk organisationsforståelse og et blik for interessenthåndtering

Hvem er du?

Vi søger en kollega med personlig modenhed og selvstændighed, der med sin HR-faglighed har modet til at udfordre og kan se muligheder. Disse egenskaber sætter du i spil, når du opsøger, netværker og samarbejder med kollegaer i HR og på tværs af vores organisation.

  • Du har flere års erfaring som HR Partner og gerne fra en politisk drevet organisation
  • Du har en strategisk sans og blik for både helhed og detaljer
  • Du er en stærk formidler, som ikke er bleg for at holde webinarer eller præsentere HR koncepter foran ledergruppen.
  • Du har formentlig en akademisk uddannelse på kandidatniveau, gerne erhvervspsykologisk

Vi er et professionelt HR-team, der glæder os til at tage godt imod dig!

I HR, Kultur & Udvikling er vi fire administrative HR Konsulenter, en HR Udviklingskonsulent, en HR Chef samt to HR Partnere, hvor du bliver den ene. Vi er fordelt med seks kollegaer i København og to kollegaer i Aarhus. Vi har et tæt samarbejde på tværs af lokationer, og flere gange om ugen mødes vi alle på Teams, hvor der er mulighed for sparring og vidensdeling. Vi kommer med vidt forskellige baggrunde, men vi er fælles om at have en passion for at gå nye veje, som skaber værdi for Landbrug & Fødevarer.

Arbejdssted:

Axelborg i København og enkelte dage på vores andre lokationer.

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 189.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 170 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.

Shortlist rekruttering til Landbrug & Fødevarer logo

Om Landbrug & Fødevarer

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale