Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Hvordan ser fremtidens rekruttering ud?

Flere af de gamle måder at rekruttere på rammer ikke helt plet længere. Det gælder blandt andet det helt klassiske jobopslag eller dét udelukkende søge efter ledige kandidater. Som med alt andet er det vigtigt hele tiden at tilpasse løsningerne, så de passer til markedet – det gælder også rekruttering. Derfor kræver det måske, at vi ser lidt anderledes på den traditionelle rekrutteringsproces i fremtiden.

I dette blogindlæg dykker vi ned i, hvordan vi tror, at fremtidens rekruttering kommer til at se ud, ud fra vores erfaringer som rekrutteringsbureau. Vi fokuserer på nutidens kandidatmarked og kommer med overvejelser omkring, hvordan rekruttering kommer til at se ud i fremtiden.

Nyt blik på jobopslag og ansøgninger

Hvis vi ser på, hvordan rekrutteringsprocessen ofte har foregået og stadig foregår, er der ekstremt stort fokus på det klassiske jobopslag og de traditionelle ansøgninger med CV.

Der er to vigtige problemstillinger at tage fat i i forhold til de klassiske jobopslag:

  1. På den ene side læser langt færre kandidater jobopslagene end tidligere.
  2. På den anden side er jobopslagene ofte ikke dækkende nok, og kandidaten får ikke den rette information.

Derfor har et klassisk jobopslag alene ofte ikke den ønskede effekt i nutidens kandidatmarked.

Færre kandidater læser jobopslag

Det er meget få, der læser de jobopslag, du som virksomhed lægger op. Undersøgelser viser nemlig, at det kun er 1 ud af 10 kandidater, der læser dem. Hvis vi tager udgangspunkt i det, er de traditionelle jobannoncer altså en uddøende race, når det gælder rekruttering.

Der er ovenikøbet endnu færre kandidater, der får skrevet en ansøgning – især hvis de allerede sidder i et job, men gerne vil videre til et andet. Hvis du allerede sidder i et job, som du egentlig gerne vil væk fra, har du ikke tiden til at læse jobopslag eller skrive ansøgninger.

Jobopslagene er ikke beskrivende nok

Selv hvis du er ledig, er jobopslagene ofte ikke givende nok. Kandidaten sidder ofte tilbage med en masse spørgsmål til stillingen, og derfor kan der opstå et mismatch mellem kandidaten, jobopslaget og stillingen.

De fleste virksomheder mener selv, at deres jobopslag giver et klart billede af jobbet og dets opgaver, hvorimod kun 36 % af kandidaterne er enige[1]. Derfor opstår der ofte en forvirring fra kandidatens side, der er i tvivl om, hvad stillingen egentlig går ud på. Det kan både gælde i forhold til stillingens opgaver, men også i forhold til virksomhedens beskrivelse af organisationen.

Det kan betyde, at kandidaten helt dropper at skrive ansøgningen, eller at du får de helt forkerte kandidater til stillingen, fordi de ikke har forstået, hvad jobbet helt præcist går ud på. Du kan derfor ende med at få ukvalificerede eller irrelevante kandidater – og det er aldrig en ideel måde at indlede en rekrutteringsproces på.

Den største udfordring ved de klassiske jobopslag er derfor, at kandidatmarkedet har ændret sig, fordi mange stillinger enten aldrig bliver besat, idet kandidaterne ikke søger stillingerne, eller bliver besat af en kandidat, som er ukvalificeret i forhold til stillingen, fordi jobopslaget ikke er beskrivende nok eller ikke rammer kandidaten på den ønskede måde.

10 % af kandidaterne læser jobopslag.
64 % af kandidaterne synes ikke, at jobopslagene giver et klart billede af stillingen.
46 % af ansættende ledere mener, at deres største udfordring er, at de ikke kan finde kvalificerede kandidater.

Kilde: https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/global/en_us/c/pdfs/GRT16_GlobalRecruiting_100815.pdf

Fokus på de passive kandidater i fremtiden

Selvom der de seneste år har været et højt ledighedstal, er det blevet sværere og sværere at finde relevante kandidater inden for specifikke brancher. Det kan igen også hænge sammen med, at de rette kandidater allerede sidder i job eller bare ikke læser jobopslag og skriver ansøgninger, fordi hverdagen kommer i vejen.

Hvis vi eksempelvis kigger på kandidater inden for data og it, er ledighedstallene langt mindre end i andre brancher. Mange virksomheder oplever derfor udfordringer med at finde kvalificerede kandidater, fordi de simpelthen ikke kan finde ledige kandidater, der sidder med den rette erfaring. Undersøgelser viser, at dette problem ikke bliver mindre i fremtiden[2].

Derfor kan kandidat-sourcing af passive kandidater være en utroligt effektiv måde at tiltrække de mest relevante kandidater. De passive kandidater sidder allerede i job og har allerede de rette kvalifikationer og erfaring, men bruger ikke tid på at læse jobopslag – også selvom de måske er interesseret i at skifte job. Ofte er de blot ikke klar over mulighederne, der findes i andre jobs.

à En måde at rekruttere på i fremtiden kunne derfor være at sætte endnu mere fokus på de passive kandidater og dermed bruge headhuntingsværktøjer i langt højere grad.

Her gælder det om at fokusere mere på de muligheder, der findes i jobbet og tilpasse det til den enkelte kandidat. På den måde kan du undgå, at kandidaterne ikke læser dit jobopslag, og du rammer længere ud, end du ville gøre med de aktive kandidater.

Det er altså tydeligt at se, at kandidatmarkedet har ændret sig, og at de traditionelle metoder inden for rekruttering måske ikke er så relevante i fremtiden. Det gælder derfor om at tænke i andre baner for at ramme de helt rette kandidater. Måske har du selv overvejet andre løsninger?

Få hjælp af et utraditionelt rekrutteringsbureau

Hvis du også vil følge med tiden og få relevante kandidater til din stilling, kan Shortlist hjælpe dig. Vi er et talent acquisition-rekrutteringsbureau, der har en ny og moderne rekrutteringsproces, som helt og aldeles er tilpasset nutidens kandidatmarked.

Vi kommer netop med et alternativ til det klassiske jobopslag. Hos os kan du sagtens stadig annoncere, som du plejer, men vi kommer til gengæld med den sværeste disciplin i rekrutteringen – nemlig at opsøge og finde de rette kandidater. Så kommer alle de kandidater i spil, der ikke får skrevet ansøgningen, eller som allerede sidder i et godt job.

Dem opsøger vi, samtidig med at vi beskriver alle fordelene ved jobbet tilpasset hver enkelt kandidat – så det rammer kandidatens interesser bedre end det klassiske jobopslag. Vores rekrutteringsproces er altså tilpasset nutidens og fremtidens rekruttering, fordi vi nytænker processen og giver dig en hel ny form for effektiv rekruttering.

Vi sidder klar til en uforpligtende samtale med dig omkring din rekrutteringsproces.


[1] https://www.hrdive.com/news/survey-applicant-quality-continues-to-plague-employers/423310/
[2] https://www.jobindex.dk/cms/fremtidens-rekruttering?lang=da

Nicklas Mohr Andersen

Kommerciel Direktør

Uforpligtende sparring til din rekrutteringsstrategi

Jeg ved hvordan du skaber en effektiv rekrutteringsstrategi, og hvordan du skaber en stærk relation med de bedste kandidater i markedet - kandidater som du ellers ikke ville tiltrække via de gamle og traditionelle metoder. Vil du have min uforpligtende sparring, så er jeg klar.