Innovation Project Lead / Forretningsudvikler til innovationsprojekter

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Innovation Project Lead / Forretningsudvikler til innovationsprojekter

Virksomhed: Aarhus Universitetshospital
By:

Vil du være med til at transformere sundhedsvæsenet? Vil du være en del af vores nationale BETA.HEALTH platform og acceleratorforløb for tidlig fase innovationsprojekter og spinouts? Kan du drive sundhedsopfindelser frem til implementering og skallering til gavn for patienter og samfund?

I starten af 2022 lancerede vi en ny national innovationsplatform, støttet af Novo Nordisk Fonden – BETA.HEALTH. Vi understøtter målrettet udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger både lokalt, nationalt og internationalt. Vi er sat i verden for at transformere kliniske behov til nye løsninger og samarbejder tæt med sundhedspersonale, forskere og industri for, at innovationsindsatsen skaber værdi for flest mulige patienter. Vi tilbyder soft funding og et acceleratorforløb med støtte og sparring.

Vi søger 1-2 nye medarbejdere til vores ambitiøse tværfaglige team og afdeling i rivende udvikling. 

Profil 1: Sundhedsfaglig baggrund – erfaring med udvikling/implementering af nye sundhedsløsninger 

Du har en sundhedsfaglig uddannelse, fx lægefaglig. Du kender til de innovationsbarrierer, der skal tackles når man skal lykkes med nye sundhedsløsninger. Du har interesse for kommercialisering og er åben overfor at lære nyt inden for dette område.Du er analytisk og hurtig til at sætte dig ind i nye teknologier og fagområder. Du har tidligere enten arbejdet med udvikling og implementering af sundhedsteknologi, innovationsprojekter eller spinouts inden for sundhed.

Kvalifikationer og kompetencer: 

 • har været ansat på et eller flere hospitaler
 • gerne 5-10 års relevant erfaring
 • kan sætte dig ind i kliniske behov og har flair for at forstå ny teknologi 
 • erfaring med sundhedsteknologi og/eller spinouts/startups
 • god til at samarbejde og sikre løbende fremdrift i flere innovationsprojekter samtidig

Profil 2: Forretningsudvikler med erfaring fra tech startups/spinouts 

Du har en relevant baggrund uden for sundhedsvæsnet og erfaring med innovation, spinouts/startups og forretningsudvikling. Du vil have fokus på at skabe værdi til vores accelerator i form af støtte og sparring til forskere og klinikere i deres arbejde med innovation. Din rolle vil være, at modne projekterne og styrke/igangsætte kommercialiseringen. Der vil være behov for din sparring ift. at lave forretningsplaner, vurdere de enkelte projektteams behov for kompetenceudvikling, hands-on støtte ift. udvikling og implementering samt vurdere mulighederne for skallering. Herudover har de brug for hjælp til at forberede deres pitch og lave en plan for deres videre funding.

Kvalifikationer og kompetencer: 

 • baggrund er cand.merc./MBA el.lign.
 • 5-10 års relevant erfaring fra det private erhvervsliv
 • kan sætte dig ind i kliniske behov, har flair for at forstå ny teknologi og kan bidrage til udvikling af forretningsmodeller inden for det sundhedsfaglige område
 • erfaring fra spinouts/startups eller innovation
 • kan sætte dig ind i nye komplekse fagområder

Kerneopgaver for begge profiler:

 • scouting, screening og due diligence af tidlig-fase-innovationsprojekter
 • eksekvere vores projektforløb/accelerator for flere projektteams samtidig
 • 360 graders sparring for projektteams afhængig af kompetence- og erfaringsniveau
 • bidrage til projekternes udvikling, implementering og skallering inkl. markedsevaluering af nye opfindelser
 • lave planer for kommerciel modning af projekter i tæt samarbejde med opfinderne samt opsætte milepæle og sikre fremdrift
 • facilitere samarbejde med industrien og andre eksterne aktører og hjælpe med næste funding – fx Innovationsfonden, private investorer eller andet
 • Academy – fx faglige oplæg, udvikling af netværk, workshops og lign.
 • dialog med forskere, klinikere og ledere 
 • samarbejde om små og store udviklingsopgaver 
 • formidling af nye calls via udvalgte kanaler i samarbejde med kolleger 

Arbejdssproget er dansk og engelsk, og du forventes at beherske begge på højt niveau. 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

Læs mere om AUH Innovation og BETAHEALTH

Aarhus Universitetshospital vælger Shortlist som rekrutteringsbureau

Om Aarhus Universitetshospital

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale