Intern revisor – Finansiel revision

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Intern revisor – Finansiel revision

Virksomhed: Danmarks Nationalbank

Intern revision er en afdeling med 7 medarbejdere, der søger en ny kollega til at sikre løsning af de daglige revisionsopgaver. Intern revision er ansvarlig for gennemførelse af revision af Nationalbankens årsregnskab og kontakten til ekstern revision. Endvidere er vi ansvarlige for revision af forvaltning og regnskabsaflæggelse for statsgælden og kontakten til Rigsrevisionen. Til understøttelse heraf gennemfører vi revision af Nationalbankens it-anvendelse samt udvalgte operationelle processer. Du vil derfor få kontakt til mange områder i huset, ligesom der er gode muligheder for at arbejde med forskellige faglige områder og typer af opgaver. 

Du tilbydes

Et udfordrende job, der stiller krav til dine personlige egenskaber og faglige indsigt. Gode, åbne og teammindede kolleger, som vil værdsætte din person og dine kompetencer. Vi bestræber os hele tiden på at dygtiggøre os og øge kvaliteten af vores arbejde. Derfor bliver du en del af et team, hvor vi løbende giver hinanden feedback, så vi sammen kan videreudvikle vores kompetencer.   

Shortlist rekruttering Danmarks Nationalbank

Om Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system.

Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere som effektive formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser.

Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark med analyser af den finansielle sektor og systemiske risici. Formålet med analyserne er at vurdere, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning.

Læs mere om karriere og rekrutteringsforløb hos Nationalbanken
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.