IT Revisor til VP Securities

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

IT Revisor til VP Securities

Virksomhed: VP Securities

Som IT revisor i VP tager du selvstændigt ansvar fra start og bliver hurtigt en central figur i VP’s interne revision. Her vil du få rig mulighed for at styrke din faglighed og udvikle dig i en udfordrende stilling.  Over en 3-5 årig periode kan du blive en velkvalificeret og attraktiv kandidat til en ledende stilling i en intern revisionsafdeling eller en risk- & complianceafdeling i en virksomhed i den finansielle sektor.

Bliv en del af VP Securities
Som IT revisor er du bl.a. med til at gennemføre revision af IT-afdelingens procedurer og interne kontroller med hovedvægten på procedurer for drift af den centrale mainframe og procedurer for udvikling og vedligeholdelse af systemer og programmer.  Hertil kommer deltagelse i en spændende teknologisk rejse ud af en solid og gennemprøvet teknologi til en moderne systemplatform og infrastruktur. 

VP beskæftiger ca. 100 medarbejdere med drift, vedligeholdelse af udvikling af systemer, som er vitale for den finansielle infrastruktur i Danmark.

Dine ansvarsområder inkluderer at:

  • gennemføre revision af VP-systemerne, herunder tilhørende forretningsgange og interne kontroller. Systemet håndterer dagligt ca. 50.000 handelstransaktioner til en værdi af ca. 170 mia. kr.
  • koordinere og gennemføre aktiviteter med henblik på at vedligeholde og styrke organisationens bevidsthed og kompetencer om risici og kontroller
  • deltage som sparringspartner i større udviklingsprojekter
  • samarbejde med eksterne leverandører og samarbejdspartnere

Du udvikler dig sammen med VP
Stillingen giver dig mulighed for at udvikle din faglighed og kompetencer inden for operationel revision og IT. Vi sørger for at du får den nødvendige videreuddannelse og oplæring – det vigtigste er, at du er motiveret til at vokse i rollen og har lyst til at tage ansvar fra dag 1 og inspirere med dine idéer og kompetencer.

Revisions- og IT-baggrund
Vi forestiller os, at du har 2-5 års erfaring med revision eller IT-revision, fra et større revisions-/konsulenthus eller en større privat virksomhed. Du er uddannet cand.merc.aud, cand.merc.dat, cand.polit eller lignende. Du er fagligt nysgerrig og er motiveret af at blive dygtig på de områder, du endnu ikke er specialiseret i.

Som medarbejder i VP’s interne revisionsafdeling samarbejder du ofte med de andre afdelinger, men du skal også være i stand til at sige fra, hvis idéer eller projekter ikke kan gennemføres. Det kræver, at du er standhaftig og er i stand til at argumentere for din sag. Vi ser desuden gerne, at du:

  • har stor personlig integritet, er tillidsvækkende og kan kommunikere og formidle på alle niveauer
  • er ambitiøs og parat til at yde den ekstra indsats, der skal til for at ramme en stejl læringskurve
  • har stærke tekniske, juridiske og revisionsfaglige kompetencer
  • taler og skriver godt dansk og engelsk
  • er CISA-certificeret – ellers kan certificering indgå i din udviklings- og karriereplan

Shortlist Rekruttering til VP Securities logo

Om VP Securities

Vi er en finansiel servicevirksomhed, som tilbyder innovative løsninger og knowhow inden for værdipapir- og investoradministration. VP er den eneste danske leverandør af udstedelse, handelsafvikling og opbevaring af noterede værdipapirer med tilhørende service over for udstedere og investorer. Vi udbyder desuden vores services og løsninger til europæiske kunder. Vi er ca. 180 engagerede mennesker, som alle er højt specialiserede inden for forretningsudvikling og IT. Derudover har vi særdeles gode arbejdsforhold i vores domicil med central placering i København.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.