Shortlist-a-JKS-company-Logo

Rekruttering af IT-specialist til RUCs Front Office

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af IT-specialist til RUCs Front Office

Virksomhed: Roskilde Universitet
Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Lige nu søger RUC Digital en akademisk it-specialist til RUCs Front Office.

Stillingen er nyoprettet som del af et strategisk udviklingsprojekt på RUC om avancerede forskningsservices bl.a. Data Science, High-Performance Computing (HPC) og anden avanceret
forskningssupport.

Du skal servicere RUCs forskere i forhold til forskningsdata i forskningsprojekter samt indgå i arbejdet med at designe kurser og nye
services, således at RUCs forskere kan tilegne sig de nødvendige kompetencer samt viden om muligheder for den avancerede
forskningssupport.

Front Office

RUCs Front Office består af flere specialister, som organisatorisk er tilknyttet forskellige institutter, afdelinger og biblioteket på RUC
med henblik på at levere forskningsservices til RUCs forskere, undervisere og studerende. Det dækker flere fagområder som High-
Performance Computing (HPC), Data Management, FAIR Data, Infrastruktur, Jura, GDPR, mm.
Som en del af det nationale initiativ skal alle otte danske universiteter oprette et lokalt Front Office, der skal yde support til HPC-
brugere og Data Management på eget universitet.

RUC digital

Afdelingen er en del af RUC Administration og tæller pt. 45 fuldtidsansatte medarbejdere. Vi varetager digitalisering, it-drift og
udviklingsopgaver inden for forskning, undervisning og administration, til Roskilde Universitets godt 9.000 studerende og ca. 1.000
ansatte. I RUC Digital har vi en uformel omgangstone og en bred kontaktflade til det øvrige universitet. Vi lægger stor vægt på at
have et fagligt skarpt og inspirerende arbejdsmiljø med mulighed for at deltage i mange spændende projekter inden for en bred
vifte af driftstekniske områder og udviklingsprojekter.

DeiC

Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) er samarbejdet med og mellem de danske universiteter om levering og udvikling af den
nationale digitale forskningsinfrastruktur. Her finder du også den nationale strategi for data management baseret på FAIR-
principperne.

Stillingen

Du får det daglige ansvar for at være single point of contact til Front Office. Kunne hjælpe forskere navigere i de forskellige services,
som er forankret i andre afdelinger og hos DeiC samt kunne hjælpe med behovsafklaring, udarbejde løsningsforslag og koordinere
samarbejde med de forskellige specialister i RUC Digital. Sammen med dine kollegaer i IT-afdelingen og Front Office vil du indgå i
arbejdet med styrkelse af forsknings-it på RUC.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

  • Introduktion og løbende vejledning omkring centrale værktøjer, som tilbydes af DeiC.
  • Hjælp og support til undervisere/forskere og senere studerende omkring specifikke udviklingsmiljøer, frameworks, tools,etc.
  • Rådgive ift. anskaffelse og installation af særligt forskningssoftware samt infrastruktur.
  • Ansvarlig for udvikling af portal til Front Office og vedligeholdelse af denne.
  • Koordinere samarbejdet med DeiC om videreudvikling af Front Office services.
  • Proaktiv og opsøgende ift. design og udvikling af fremtidige services.
  • I samarbejde med dine kollegaer i Front Office kommunikere og formidle services til de forskellige forskningsmiljøer.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du f.eks. har softwareudviklingserfaring i en vifte af programmeringssprog og arbejdet med kobling mellem
software og Infrastruktur. Du har erfaring i håndtering af forskningsdata med brug af it i tværfaglige sammenhænge til f.eks. performances og formidling. Vi forudsætter, at du har en fagrelevant uddannelse som f.eks. datalog, it-kandidat eller ingeniør.

Det er en fordel, hvis du:

• har kendskab til Data Science-metoder i forskning
• har gode kommunikative evner, er imødekommende og serviceminded
• på egen hånd kan undervise, afholde kurser og oplæg for både forskere og studerende
• ser dig selv som teamspiller med evner for samarbejde på tværs af organisationen

Vi lægger stor vægt på, at du arbejder systematisk og selvstændigt. Du skal evne hurtigt at sætte dig ind i nyt stof, være udadvendt og trives godt med projekt- og tværfaglige samarbejder. Du skal kunne fungere godt i samarbejde med andre og kunne formulere dig flydende på dansk og engelsk, i både skrift og tale. Du skal kunne trives med deadlines i et dynamisk arbejdsmiljø og formå at bevare ro, overblik og ikke mindst det gode humør i en travl hverdag.

Samtaler og personlighedstest

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 49 og uge 50. Samtalerne vil gennemføres som fysiske møder.
I forbindelse med rekrutteringen vil der indgå en personlighedstest, og du skal derfor være indstillet herpå.

Om Roskilde Universitet

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale