Kreditorbogholder

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Kreditorbogholder

Virksomhed: Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer søger en erfaren kreditorbogholder, der først og fremmest kan sikre stabil drift, men som også har mod på at hjælpe os lidt videre med nogle af vores udviklingsprojekter.

Da en af vores kreditorbogholdere har valgt at søge andet job, har vi brug for en ny kollega til regnskabsafdelingens kreditorfunktion, der ud over at varetage den daglige drift på et af ERP-systemerne, også skal hjælpe med fortsat at skabe større ensartethed i vores opgaveløsning på tværs af regnskaber.

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.

Masser af variation i opgaver, og nye udfordringer

Regnskabsafdelingen består af 22 medarbejdere, som varetager bogholderifunktionen for hele Landbrug & Fødevarer koncernen samt en række mindre sekretariatskunder – i alt ca. 70 selvstændige enheder som bogføres i flere forskellige ERP-systemer; Schilling, NAV09 og Unik.

Kreditorfunktionen er placeret på Axelborg i et kreditorteam på i alt 7 medarbejdere, der samlet set arbejder i flere forskellige ERP-systemer, primært baseret på anvendelse af systemerne Readsoft til indscanning og Palette til godkendelsesflow. Det er tanken, at ERP-systemerne på sigt skal ensartes.

Opgaverne er meget forskelligartede og varierer i kompleksitet. Du skal først og fremmest udføre alle driftsopgaver relateret til et kreditorbogholderi. Ved siden af skal du lejlighedsvist bidrage til afdelingens målsætning om at samle og ensarte alle kreditoropgaver til en fælles funktion.

Den daglige drift består i at drive kreditorbogholderi fra A-Z herunder

  • at indscanne, bogføre, betale og afstemme leverandørfakturaer
  • foretage diverse afstemninger og sikre dokumentation for udførte kontroller

Udviklingsopgaverne handler om at ensarte kreditoropgaverne, så de kan løses i et fælles team. Bl.a.

  • samle alle regnskabers kreditorfunktion på samme platform (baseret på Readsoft og Palette)
  • udarbejde, implementere og optimere fælles arbejdsgange og rutiner
  • sikre videndeling til nødvendig back-up for kollegaer i teamet.

Du har masser af erfaring, men vil stadig gerne udvikle dig…

Vi forventer, at du har flere års erfaring som kreditorbogholder, og er vant til selvstændigt at varetage opgaverne i et kreditorbogholderi. Du har gerne erfaring fra en større organisation, og har prøvet at arbejde i flere forskellige systemer, eller at arbejde med projekter – herunder ensartning af opgaver, arbejdsgange og processer. Har du erfaring i at arbejde med de systemer, vi arbejder i, er det naturligvis en fordel men ikke et krav.

Derudover forestiller vi os at du:

  • har sans for detaljer og struktur
  • er en god holdspiller
  • er positiv over for forandringer og nye udfordringer
  • har sans for IT og kan bruge Office-pakken herunder Outlook og Excel.
Shortlist rekruttering til Landbrug & Fødevarer logo

Om Landbrug & Fødevarer

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen med 186.000 beskæftigede og en eksport på 166 milliarder, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark. Læs mere på www.lf.dk

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.