Shortlist-a-JKS-company-Logo

Leder til Liqudity Settlements i Wealth and Markets Operations

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Leder til Liqudity Settlements i Wealth and Markets Operations

Virksomhed: Nykredit

I Nykredit brænder vi for at være ”Bedst til kunder”. Gør du også det, og har du lyst til at lede et team af dygtige og dedikerede specialister og seniorspecialister i en central funktion? Og formår du ligeledes at drive forandringer og udvikle medarbejdere gennem tæt faglig sparring og opfølgning?

Så tilbyder vi en enestående karrieremulighed i et dynamisk og stærkt fagligt miljø. Et miljø der er præget af den store banks muligheder og den lille banks bevægelighed. Kunden er altid i centrum, barren er sat højt, og vi vækster både i volumen og kompleksitet. Lyder det attraktivt? Så er det her hos os i Wealth and Markets Operations, du skal fortsætte din karriere.

Resultatorienteret og målrettet leder

Da vores nuværende leder har fået nye og spændende opgaver internt i Nykredit, søger vi nu hans erstatning.
Via samarbejde med interne interessenter, depotbanker og kunder skal du sammen med Liquidity Settlements-teamet være med til at sikre korrekt afvikling af FX og likviditet samt håndtering af internationale betalinger for Nykredit Markets, Nykredit Finans, Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration. Vi har fokus på automatiseringer og kvalitet, og du skal derfor også bidrage til, at vi får forbedret vores systemer og daglige processer. Desuden indgår vi i tæt samarbejde med BEC, hvor du også skal være med til at sætte dagsordenen.

Du motiverer, udvikler og skaber gode rammer for den enkelte

Som leder i Liquidity Settlements – som består af seks meget erfarne specialister og seniorspecialister – er det afgørende, at du er fagligt tungt funderet inden for FX-afvikling og likviditet; desuden er godt kendskab til SWIFT, BEC samt SimCorp Dimension en stor fordel. Du skal formå at drive forandringer med en ambitiøs og konsekvent tilgang og brænde for at skabe resultater både personligt og via dine medarbejdere. Du forstår vigtigheden af hele tiden at arbejde på at levere kvalitet til tiden.

Du skal være god til daglig koordinering med dine øvrige kolleger i Wealth and Markets Operation og til at samarbejde på tværs af hele Nykredit – med et skarpt fokus på at skabe gode relationer og løsninger. Vi drives af faglighed, fællesskab, frihed og ansvarstagen. Du er ambitiøs og brænder for at gøre en forskel. Dine lederegenskaber og dine faglige kompetencer gør dig i stand til at motivere, sparre med og udvikle dine medarbejdere. Du formår at kombinere et målrettet og resultatorienteret mindset med en hverdag, der i høj grad styres af deadlines, og hvor det derfor er vigtigt, at du er i stand til at prioritere dine og teamets indsatser.

Du kommer til at deltage i den daglige drift, samtidig med at du har drifts- og personaleansvaret. Du bliver en del af lederteamet i Wealth and Markets Operations, hvor der også er fokus på at udvikle vores ledere på alle niveauer som en del af Nykredits medarbejderløfte.

God ledelse og holdspil skaber resultater

Du har noget ledelseserfaring og erfaring fra den finansielle sektor, hvor du har arbejdet med afvikling og likviditet. I din rolle som leder sikrer du tilfredshed blandt både medarbejdere, interessenter og kunder. Du er god til at samarbejde på alle niveauer, og det falder dig naturligt at tage ansvar og gå forrest, når nye tiltag skal implementeres. Du har kompetencerne til at identificere dine medarbejderes styrker, og du formår at skabe resultater sammen med dem.

Din nye arbejdsplads

Vi vil prioritere udvikling og muligheder hos de medarbejdere, der vil og kan. Vi vil kendes for en tillidsfuld kultur præget af kundeorientering, holdånd og handlekraft”.

Sådan lyder løftet til vores medarbejdere, og som medarbejder hos os betyder det, at vi anerkender og værdsætter den ekstra indsats, ambitioner, vilje og samarbejdsevner, og at du har mulighed for løbende at udvikle dig personligt og fagligt. Samtidig er Nykredit på en spændende rejse. Dette stiller i høj grad krav til dig som leder, men skaber også mange muligheder. Derudover vil vi særligt gerne rykke endnu tættere på vores kunder. Vi måler dig derfor på den forskel, du gør for kundernes liv, økonomi og drømme. I Wealth and Markets Operations bidrager vi dagligt til dette som et vigtigt led i den samlede værdikæde.

Om Nykredit

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale