Lønkonsulent til dynamisk HR-team

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Lønkonsulent til dynamisk HR-team

Virksomhed: Vestforbrænding
By:

Styr på detaljerne på løn- og personaleområdet – er det dig? Vi søger en erfaren og dygtig kollega til vores HR-team, som kan tage ansvaret for vores lønadministration. Du bliver en del af et team på seks, som har fokus på at yde god service og finde løsninger sammen med vores kollegaer og samarbejdspartnere.

Hos Vestforbrænding giver vi god energi videre. Vi er Danmarks største affaldsselskab, og vi gør en forskel for miljø, borgere og virksomheder. Vi søger medarbejdere med ambitioner, som er klar til at levere de resultater, der skal bringe os videre mod en mere bæredygtig fremtid.

Du får til opgave at drive lønadministrationen for omkring 400 medarbejdere, og du bliver derfor vores ekspert på området. Det kræver, at du er selvkørende og fortrolig med at udbetale løn og søge refusioner på Virk.dk. Vi forudsætter at du kan skatte- og ferieregler til fingerspidserne og samtidig har dybdegående viden om løntrin-skalaen fra de offentlige overenskomster.

Opgaverne

Du får ansvaret for vores lønsystem KMD OPUS og tidsregistreringssystem ProMark og skal sørge for at oprette og ajourføre personprofiler og diverse systemopgraderinger. Du skal afslutte lønperioden, stå for afregning af feriepenge og lave lønanvisning og den tilhørende sagsbehandling.

Som ekspert kommer du til at fungere som rådgiver og sparringspartner i forhold til ledere og medarbejdere i lønforhold, herunder f.eks. tolkning af pensionsvilkår, vilkår for 6. ferieuge samt lokalaftaler og anvendelse af systemer. Vi lægger derfor stor vægt på at du kan formidle viden på området til ledere og kolleger både 1:1 og til flere ad gangen. Du har en naturlig myndighed, tør udfordre status quo og er proaktiv når organisationen skal informeres om væsentlige ændringer eller opmærksomhedspunkter på lønområdet, ferie og lignende.

Du vil få et tæt samarbejde med vores regnskabsfunktion samt vores HR-jurist og HR-konsulenter omkring rapporter, budgetter, skatteafregninger og regnskabsopfølgning på HR-området. Så vi lægger vægt på at du er serviceminded og har lyst til at gå i dialog omkring optimering af processer.

Dig

Du trives med at arbejde selvstændigt, men er også god til at samarbejde på tværs i organisationen. Du overholder deadlines, leverer en høj standard og tager initiativ til at forbedre arbejdsprocesser og løsninger. Du er serviceorienteret, tillidsskabende og god til at kommunikere med de mange forskellige kolleger, du møder i dit daglige arbejde. Du har erfaring med lønadministration og lønsystemer (gerne KMD) og har gode it-kundskaber – vi bruger bl.a. Officepakken og AX.

Os

Vi har et tæt samarbejde, højt til loftet, godt humør og masser af dialog om alle de spændende projekter som vores afdeling varetager. Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og har mulighed for at udvikle dig inden for HR-området.

I Vestforbrænding er vi på en spændende og krævende rejse med at implementere en ny strategi, definere rammerne for en fantastisk arbejdsplads og skabe grobund for styrkelse af vores position. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige kompetencer fordelt på flere lokationer, hvor samarbejde altid er i fokus.

Har du lyst til at være med lige nu, hvor indflydelse og forandring er størst – så får du her mulighed for at præge den videre udvikling af vores team og vores område, udvikle dig selv og dine kompetencer i et uformelt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

Du tilbydes en lønpakke i henhold til gældende HK-overenskomst og principperne for Ny Løn. Vi tilstræber en normal arbejdsuge og vægter work/life balance højt, men der kan være perioder som kræver mere. Muligheden for hjemmearbejde er en naturlig del af vores hverdag. Hos Vestforbrænding er der en fantastisk kantineordning, en aktiv personaleforening og idrætsforening samt træningsfaciliteter.

Om Vestforbrænding

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale