Miljø- og myndighedskonsulent til Havnetunnel projektet i Sund & Bælt

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Miljø- og myndighedskonsulent til Havnetunnel projektet i Sund & Bælt

Virksomhed: Femern A/S

Har du erfaring med miljø- og myndighedshåndtering fra kommune, stat eller rådgiverbranchen? Vil du være med til at sikre en kompetent og grundig miljøvurdering og myndighedsbehandling af en ny Østlig Ringvej i København og andre megaprojekter i Danmark? Og har du lyst til at arbejde i en spændende organisation sammen med nogle af landets mest erfarne eksperter indenfor megaprojekter på infrastrukturområdet? Så læs mere her og ansøg om at blive en del af vores miljø- og myndigheds- og afdeling.

Om Femern Sund & Bælt

Det er afgørende, at der tages hensyn til miljøet, når man gennemfører Danmarks største infrastrukturprojekter. Samtidig skal beslutningsgrundlaget for projekterne udarbejdes kompetent og i tråd med såvel danske som europæiske regler på miljøområdet. Med en række store og spændende projekter i støbeskeen har vi brug for flere dygtige medarbejdere til vores myndigheds- og miljøcenter i Sund & Bælt

Aktuelt skal vi i gang med at skabe et robust beslutningsgrundlag for en ny 11 km. lang Havnetunnel (Østlig Ringvej) i København. Havnetunnelen, der ventes anlagt som en sænketunnel baseret på genbrug af Femern Bælt-forbindelsens tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn vil være verdens næstlængste sænketunnel kun overgået af Femern. Du kan læse mere om projektet på www.havnetunnel.dk.

Der er en stor viden i huset at trække på. Vi er en del af Sund & Bælt Holding, og du bliver en del af et hold med nogle af landets dygtigste eksperter på megaprojekter. Du kan læse mere om koncernen og selskaberne på www.sundogbaelt.dk.

Dine primære arbejdsopgaver

Som en del af Myndigheds- & Miljøafdelingen skal du bl.a. løse følgende opgaver:

 • Bidrage til udarbejdelsen af grundige miljøanalyser og -vurderinger af afdelingens portefølje af projekter, herunder havnetunnelprojektet i København.
 • Forestå dialogen med og styringen af vores eksterne rådgivere
 • Forestå dialogen med relevante myndigheder
 • Samarbejde med myndigheder og andre interessenter om miljøvurdering (SMV og VVM) af Østlig Ringvej, herunder koordinere med relaterede anlægsprojekter (Lynetteholmen, Metro, mv.)

Om dig

Vi forventer at du:

 • Har en akademisk baggrund fra fx ministerium, kommune, rådgiverbranchen, bygherreorganisation eller lignende, hvor du har arbejdet med miljøfaglige spørgsmål
 • Har erfaring med miljøvurdering, herunder SMV og/eller VVM-analyser, af bygge- og anlægsprojekter – gerne i det marine miljø
 • Har erfaring med projektledelse, hvor du sikrer fremdrift i større analyser som f.eks. trafikanalyser, analyser over kumulative effekter mv.
 • Har erfaring med at samarbejde med offentlige myndigheder
 • Har viden inden for såvel dansk som europæisk miljølovgivningen, ligesom du er fortrolig med at operere inden for de forvaltnings- og offentligretlige rammer
 • Har minimum 5 års erfaring med miljøspørgsmål relateret til bygge- og anlægsprojekter
 • Er god til at kommunikere skriftligt og i tale
 • Robust med naturlig autoritet
 • Tillidsvækkende

Du tilbydes

Som projektmedarbejder hos os får du mulighed for at sætte dit eget aftryk på nogle af Europas største bygge- og anlægsprojekter og opbygge erfaring til brug for næste generation af store bygge- og anlægsprojekter. Du vil opleve en organisation, der er i løbende forandring, i takt med at opgaven udvikler sig. Din arbejdsdag bliver udfordrende og alsidig og du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige kolleger på tværs af organisationen og eksternt og med forskellig faglig baggrund. Tonen i huset er uformel og præget af en god samarbejdskultur. Din arbejdsplads bliver i København hvor Sund & Bælt har sit hovedsæde på Vester Søgade 10, 1601 København V, tæt på Vesterport station.

Femern vælger også Shortlist rekruttering

Om Femern A/S

Femern A/S har til opgave at planlægge, bygge og drive den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. Sund & Bælt Holding A/S er også ansvarlig for den faste forbindelse over Storebælt.
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.