Økonom fra banksektoren til Nationalbanken til afdelingen for Finansiel Stabilitet

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Økonom fra banksektoren til Nationalbanken til afdelingen for Finansiel Stabilitet

Virksomhed: Danmarks Nationalbank

Jobbet

I afdelingen Finansiel Stabilitet udarbejder vi analyser af bank, realkredit, forsikring og pension samt kommer med forslag til regulering inden for det finansielle område – alt sammen for at holde øje med og bidrage til den finansielle stabilitet i Danmark. Til det arbejde mangler vi en økonom med erfaring fra banksektoren. For mere info ring på +45 31 40 50 50

Shortlist rekruttering Danmarks Nationalbank

Om Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system.

Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere som effektive formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser.

Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark med analyser af den finansielle sektor og systemiske risici. Formålet med analyserne er at vurdere, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning.

Læs mere om karriere og rekrutteringsforløb hos Nationalbanken
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.