Økonom med speciale i kvæg til SEGES, Landbrug & Fødevarer

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Økonom med speciale i kvæg til SEGES, Landbrug & Fødevarer

Virksomhed: SEGES

SEGES søger økonom med speciale i kvæg til afdelingen Erhvervsøkonomi, som er SEGES’ innovationsafdeling for økonomi og virksomhedsledelse. Afdelingen opsamler og analyserer den nyeste tilgængelige viden om landbrugets økonomi og ledelse, udvikler og vedligeholder økonomiske værktøjer samt formidler økonomisk viden til landbruget og dets interessenter.

Vi søger en økonom med gode kompetencer inden for produktions- og driftsøkonomi særligt rettet mod kvæg- og mælkeproducenter.

Mælkeproducenterne befinder sig i en hård international konkurrence og har derfor til stadighed behov for økonomisk optimering. I Erhvervsøkonomi har vi stort fokus på dette område og ønsker at styrke vores kompetencer yderligere. Derfor bliver dine opgaver primært at udvikle og formidle værktøjer og viden indenfor de driftsøkonomiske discipliner som økonomistyring, rentabilitetsberegninger og benchmarking med det formål at forbedre landmandens bundlinje.

Hvis du har stærke kompetencer indenfor et eller flere af disse emneområder og har et godt kendskab til dansk mælkeproduktion, modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig med henblik på en ansættelse, hvor du indgår i et samarbejde med afdelingens øvrige økonomer og eksperter.

Din profil

  • Du har en relevant økonomisk uddannelse gerne på kandidatniveau.
  • Du har stærke kompetencer indenfor økonomisk teori og metode. Du kan foretage økonomiske analyser på et højt fagligt niveau.
  • Du kan udvikle og vedligeholde økonomiske modeller og værktøjer til anvendelse i forbindelse med drifts- og sektorøkonomisk analyse af landbrugserhvervet med særligt fokus på mælke- og kalveproducenter
  • Du er serviceminded og vil motiveres af at servicere og arbejde sammen med Erhvervsøkonomis interessenter og samarbejdspartnere.
  • Du trives med at arbejde i et dynamisk miljø, hvor opgaverne skifter karakter efter vores interessenters behov.
  • Du er god til at skabe og fastholde tillidsvækkende relationer til landmænd og afdelingens øvrige interessenter samt naturligvis til din kollegaer og til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

Vi tilbyder

Muligheden for at arbejde i et fagligt stærkt og samtidig uformelt miljø, hvor vi værdsætter trivsel og godt humør. Mulighed for at tage ansvar og være spydspids indenfor dine arbejdsområder. Du vil opleve gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Shortlist Rekruttering til SEGES logo

Om SEGES

SEGES – en del af Landbrug & Fødevarer, er et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre. Fra de store landbrugsfaglige emner inden for planter, miljø, naturpleje, dyrehold og økologi til økonomi, skat, jura, it, arkitektur, regnskab, HR og undervisning. Det sker i tæt samarbejde med universiteter, ministerier, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland.

Vi identificerer de forretningsmæssige potentialer i landbruget. På den måde kan vi give danske landmænd og gartnere de bedste redskaber til at drive deres virksomhed rentabelt og samtidig holde fokus på miljø og dyrevelfærd.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.