Privatrådgiver Frederiksberg C

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Privatrådgiver Frederiksberg C

Virksomhed: Handelsbanken

Vil du være med til at videreudvikle en ambitiøs bank, engagere dig lokalt og tiltrække nye kunder? Så er det dig, Handelsbanken Frederiksberg søger. Bliv en del af en filial med stor kundetilgang, hvor vi sætter en ære i at være nærværende og gøre det enkelt at være kunde.

Frederiksberg er en filial med en lang historik, enga­gerede medarbejdere og højt ambitionsniveau. Vores markedsområde er uhyre attraktivt og dækker indre Frede­riksberg og Valby med et stort potentiale for at udbygge og tiltrække nye forretninger.

Handelsbanken har en enkel og decentral forretnings­model med kunden i fokus i alt, hvad vi gør. I Handelsbanken møder vores kunder altid beslutningstagere – ikke budbringere. Det giver bedre og hurtigere be­slutningsprocesser for kunden – og mere ansvar til den enkelte medarbejder. Vi arbejder ikke med individuelle salgsmål og budgetter, men indretter vores hverdag og fokuserer vores indsatser der, hvor de skaber forret­ningsmæssig vækst og giver størst kundetilfredshed.

Om jobbet

Bankens kunder er Danmarks mest tilfredse, og som vores nye privatrådgiver skal du være med til at fastholde dette fremover. Vi driver filialen fra helt nye og moderne lokaler centralt på Frederiksberg. Du kom­mer til at arbejde i et team med 10 engagerede kolle­gaer, hvor omgangstonen er uformel og humøret højt. Vi fokuserer på, at filialen er et samlet team, hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil opleve en hverdag med højt aktivitetsniveau, som er præget af frihed under ansvar og spændende udfor­dringer. Du får ansvar for din egen kundeportefølje der målrettes dine interesser og kompetencer. I hverdagen bliver det dit ansvar at sikre kunderne en kom­petent kundeoplevelse og arbejde med at skabe og udvikle stærke, langvarige kunderelationer.

Om dig

Vi søger en ny kollega, der trives med selvstændigt an­svar, og som er en teamplayer. Det er en forudsætning, at du har en finansiel baggrund og er fagligt velfunde­ret. Det er ikke et krav, at du har mange års erfaring, da vi nok skal klæde dig på rent fagligt, hvis du har behov for det. Derfor forestiller vi os, at du har følgende profil:

  • Er positiv, udadvendt og tillidsvækkende
  • God til at skabe relationer
  • Sætter kundens behov og ønsker i fokus
  • Lyst til at arbejde med nye forretningsmuligheder hos kunderne
  • Har et godt humør og gåpåmod
Shortlist Rekruttering til Handelsbanken logo

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en international bank med en decentral forretningsmodel og en langsigtet og bæredygtig tilgang til vores måde at drive bank på. Vi gør tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vi har en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger for kunden. Vi har konstant fokus på at give kunderne en endnu bedre oplevelse end i går, og det kræver et godt og stærkt samarbejde.Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste banker og en af Nordens mest internationale banker. I banken i Danmark har vi både lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med næsten 800 filialer og aktiviteter i mange af verdensmest betydningsfulde økonomier.

Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.