Privatrådgiver til Handelsbanken, Østerbro

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Privatrådgiver til Handelsbanken, Østerbro

Virksomhed: Handelsbanken

Er du en erfaren privatrådgiver, der kan lide at arbejde selvstændigt? Har du lyst til at blive en del af Handelsbanken og bidrage til at sikre og udbygge filialens positive udvikling – altid med kunden i fokus?

Så er du måske vores nye rådgiver i Handelsbanken Østerbro?

I Handelsbanken får du mulighed at træffe gode, selvstændige beslutninger. Vi arbejder ikke med salgsmål og budgetter, men indretter vores hver­dag og vælger vores indsatser der, hvor de ska­ber størst forretningsmæssig værdi og giver høj kundetilfredshed. Filialen har et attraktivt markeds­område, som dækker København Ø, Nordhavn, København N og København NV.

Som rådgiver har du mod på at rådgive gode, solide kunder, som efterspørger Handelsbankens produkter af høj kvalitet, herunder også kunder der stiller komplekse krav og forventninger til din rådgivning. Du bliver en del af et engageret og ambitiøst team på otte personer. Omgangstonen er uformel, og vi arbejder aktivt med trivslen i filialen. Desuden ar­bejder vi fokuseret på at nå vores forretnings­mæssige mål side om side med, at vi sikrer orden og struktur i dagligdagen og ikke mindst fasthol­der høj kundetilfredshed.

Du vil opleve en spændende hverdag, hvor du vil have fo­kus på servicering af gode kunder samt deltage i arbejdet med at tiltrække nye, attrak­tive kunder.

Filialen er kendetegnet ved at have mange attraktive og formuende privatkunder, hvor der er mulighed for faglig udvik­ling og spændende opgaver. Du vil få ansvar, og du vil opleve, at der er opbakning til, at opgaverne også skal bidrage til din udvikling.

Om dig

  • Du har erfaring fra et pengeinstitut med selvstændig rådgivning og kreditgivning til privatkunder
  • Du har en finansiel uddannelse
  • Du er ansvarsfuld, trives med orden og arbej­der struktureret i en hverdag med høj aktivitet
  • Du er proaktiv og initiativrig og trives med selv­stændigt ansvar
  • Du er teamplayer med øje for detalje og helhed
Shortlist Rekruttering til Handelsbanken logo

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en international bank med en decentral forretningsmodel og en langsigtet og bæredygtig tilgang til vores måde at drive bank på. Vi gør tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vi har en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger for kunden. Vi har konstant fokus på at give kunderne en endnu bedre oplevelse end i går, og det kræver et godt og stærkt samarbejde.Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste banker og en af Nordens mest internationale banker. I banken i Danmark har vi både lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med næsten 800 filialer og aktiviteter i mange af verdensmest betydningsfulde økonomier.

Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.