Rekruttering af Profil til strategisk scoping af komplekse forretningsprojekter

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Rekruttering af Profil til strategisk scoping af komplekse forretningsprojekter

Virksomhed: BroBizz

Shortlist Rekrutterer Stærk profil til strategisk scoping af komplekse forretningsprojekter

På vegne af BroBizz søger Shortlist Talent Acquisition en stærk person med kompetencer og dokumenteret erfaring med at scope og designe komplekse forretningsprojekter.
Sund & Bælt gennemfører løbende en række komplekse forretningsprojekter, som ofte er politisk initieret, såsom miljøzoner og vejafgifter for lastbiler, hvor Sund & Bælt skal levere et turn-key projekt med drifts-systemer og driftsorganisation i tæt samarbejde med en række statslige myndigheder og private operatører/systemleverandører.
Som led i både en ofte politisk og/eller kommerciel afklaring søger vi en profil, som forstår at scope/designe et projekt ud fra en politisk, forretningsmæssige og teknologisk kontekst. Vedkommende skal have veludviklede analytiske og designmæssige evner, kombineret med gode lederevner til at orkestrere en proces med involvering af de rette interessenter og gennemførelse af de rette analyser for at scope et komplekst projekt.

Om dig

Du skal være forretningsmæssigt tænkende og være analytisk stærk. Du skaber overblik og evner til at sætte dig ind i mange forskellige problemstillinger. Du har en metodisk og vidensbaseret tilgang til problemløsning og er stærk i kortfattet formidling af findings. Du vil være sparringspartner for top-ledelsen, hvor du indgår i et team for scoping af komplekse forretningsprojekter.
Du kan hurtigt danne dig overblik over udfordringer/problemstillinger og evner at sætte dig ind i kunder, markeder, produkter, konkurrenter, politisk agenda mv. efter behov til problemløsningen. Du kan med basis i viden og overblik hjælpe med scoping af ideer og større forretningsprojekter med efterfølgende tydelig formidling af findings.

Om jobbet

Du kommer til at arbejde med ad hoc projekter for ledergruppen i Tolling Divisionen i Sund & Bælt koncernen. Du tænker struktureret og analytisk og kan løbe med bolde for ledergruppen. Du kan scope problemstillinger og formidle resultater til ledergruppen på en tydelig, to- the-point og kortfattet måde.
Du kommer til at arbejde med mange spændende projekter og bearbejdning/konceptualisering af ideer inden for kommerciel forretningsudvikling, strategisk produktudvikling, kundeanalyser, udvikling af nye forretningsmodeller mv.

Du vil arbejde tværgående i forretningen og få input fra mange forskellige stakeholdere. Det er derfor vigtigt du er god til at samarbejde og kommunikere. Du kan enkelt og tydeligt formidle formål og vision til stakeholdere.


Opgaver og kompetencer:

  • Du tænker analytisk og evner at omsætte data til beslutningsgrundlag
  • Desk research af markeder, konkurrenter, produkter & services
  • Scoping og konceptualisering fra ide til strategiske beslutninger
  • Skarp, enkel, kortfattet formidling af findings
  • Du tænker innovativt, eksponentielt og har et digitalt mindset
  • Du trives med at spille bold med top-ledelsen
  • Du kan omsætte kompleksitet til enkel ”to the point” story telling
  • Du forstår at sætte dig ind i kundens behov
  • Skabe overblik over konkrete problemstillinger og formidle metode for fremdrift og sikre eksekvering af analyser
  • Flair for IT så du på overordnet niveau forstår operating model bag strategi, kunder og forretningsmodeller
Shortlist rekrutteringspartner for Brobizz logo

Om BroBizz

BroBizz A/S er 100 % ejet af Sund & Bælt Holding A/S. Tidligere blev BroBizz-aftalerne administreret af A/S Storebælt, men i 2013 blev alle BroBizz-aktiviteter overført til BroBizz A/S. Selskabet står bag BroBizz-konceptet, der bruges til automatisk betaling ved bl.a. færger, broer, betalingsanlæg og parkering. I 2018 lancerede BroBizz A/S desuden betaling med nummerplade under navnet PayByPlate. BroBizz A/S vil fremover arbejde for at tilbyde løsninger baseret på en BroBizz®, der gør det nemmere at være bilist. Selskabet vil således fortsat bidrage til at øge væksten inden for transportrelaterede betalingsydelser med fokus på fx parkering, adgangskontrol, betaling for brændstof mm.
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.