PROJEKT CONTROLLER

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

PROJEKT CONTROLLER

Virksomhed: SEGES
By:

Du har en rummelig værktøjskasse, når det kommer til økonomi og regnskab. Du er stærk på it. Og du sætter en ære i at få opgaverne afsluttet til aftalt tid og kvalitet. Du kommer til at bidrage til innovative projekter, der skaber værdi for samfundet. Og du kommer til at arbejde sammen med engagerede projektledere og specialister, der brænder for landbrug og bæredygtighed.

I SEGES løser vi de udfordringer, som landmanden står overfor i dag. Og vi baner vejen for et stærkt, bæredygtigt og anerkendt dansk landbrug i fremtiden. Det sker gennem værdiskabende innovation og viden på højeste niveau. Vi skaber løsninger, der virker i stalden, i marken og på bundlinjen. SEGES har en samlet omsætning på over 600 mio. kr. og mere end 600 engagerede medarbejdere.

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.

Økonomisk sparring med ledere og projektansvarlige

Din opgave bliver at sparre om økonomi med lederne af projekter, forretningsområder og afdelinger, og du bistår med at udarbejde budgetter, periodevis ledelsesrapportering og løbende opfølgning. Du udarbejder økonomiske analyser og kvalitetssikrer regnskabsmaterialet.

Omdrejningspunktet for dit arbejde er de udfordringer, der knytter sig til økonomien i de faglige afdelinger. Du sikrer, at de forretnings- og projektansvarlige er opdateret med projekternes økonomiske status, og analyserer økonomien i projekterne med henblik på læring og effektivisering af processer.

Øvrige opgaver:  

 • Ledelsesrapportering med årsagsanalyse til de væsentligste budgetafvigelser med sparring til de forretningsansvarlige
 • Strukturere månedsluk så alle involverede parter ved, hvad de skal lave og hvornår de skal være færdige
 • Strukturere budgetlægningen så alle involverede parter ved, hvad de skal lave og hvornår de skal være færdige
 • Udarbejde relevante analyser til belysning af periodens resultat
 • Sikre kvalitet og præcision i projektregnskaber både for kommercielle og innovationsaktiviteter samt følge op på budgetterne
 • I samarbejde med involverede projektdeltagere aflægge regnskab overfor tilskudsgivere i forskning- og udviklingsprojekter – både rettidigt og korrekt
 • Understøtte økonomi set-up i projektstyringen.


Landbrug & Fødevarer SKAL over de kommende år implementere et nyt ERP-system, hvor du vil have god mulighed for at bidrage.

Du er udadvendt og har god forretningsforståelse

Du har en relevant uddannelse på bachelor- eIler kandidatniveau og har minimum 5 års erfaring som revisor eller controller i en større virksomhed.

Det er vigtigt, at du kan lide at arbejde projektorienteret og have en stor berøringsflade i organisationen, og at du motiveres af at gøre en forskel i hverdagen for projektledere og afdelingschefer. Desuden forestiller vi os, at du har:   
  

 • God forretningsforståelse
 • Gode evner inden for planlægning og koordinering, så opgaverne afsluttes rettidigt
 • Stærke IT-kompetencer og er superbruger af Excel og den øvrige Office-pakke
 • Kendskab til Navision, TARGIT og Jet Reports vil være en fordel

 
Som person er du vedholdende og har gennemslagskraft i forhold til at sikre overholdelse af budgetter og retningslinjer. Du er udadvendt og god til at skabe positive relationer og kommunikere klart til projektorganisationen og de mange interessenter.

KoncernØkonomi Vest
Landbrug & Fødevarer-koncernens økonomifunktion har i alt omkring 50 medarbejdere, heraf seks SEGES-controllere med arbejdsplads Skejby
Vi arbejder, som et team om at nå målene. Vi tror på, at samarbejde baseret på tillid, åben dialog og klare målsætninger giver større arbejdsglæde.

Shortlist Rekruttering til SEGES logo

Om SEGES

SEGES – en del af Landbrug & Fødevarer, er et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre. Fra de store landbrugsfaglige emner inden for planter, miljø, naturpleje, dyrehold og økologi til økonomi, skat, jura, it, arkitektur, regnskab, HR og undervisning. Det sker i tæt samarbejde med universiteter, ministerier, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland.

Vi identificerer de forretningsmæssige potentialer i landbruget. På den måde kan vi give danske landmænd og gartnere de bedste redskaber til at drive deres virksomhed rentabelt og samtidig holde fokus på miljø og dyrevelfærd.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.