Shortlist-a-JKS-company-Logo

Rekruttering af Quality Specialist

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af Quality Specialist

Virksomhed: Københavns Lufthavne

Shortlist rekrutterer Quality Specialist til Københavns Lufthavne

Rekrutteringsbureauet Shortlist Talent Acquisition rekrutterer til Københavns Lufthavne

Trives du med at drive kvalitetsledelse i dit eget område? Drømmer du om at udvikle kvalitetsledelse i tæt samarbejde med den tekniske del af forretningen? Er en hverdag hvor opgaverne spænder bredt, fra management præsentationer, træning af medarbejdere i procedureskrivning til konkret problemløsning lige dig? – så skal du søge denne stilling.

Kvalitetsledelse har et stort fokus og er på agendaen i Københavns Lufthavne (CPH). Som Quality Specialist, for Maintenance Manager, får du muligheden for at deltage i implementering og udvikling af kvalitetsledelsessystemet. 

Unik mulighed for at sætte et personligt præg på indhold og forankring 

I afdelingen Quality Management er kvalitetsledelse og compliance på dagsordenen og vil også være det i fremtiden. 

Som vores nye Quality Specialist, vil du indgå i et team på 12 kollegaer samt en leder. Vi varetager alt kvalitetsledelse i CPH. Vi har ansvaret for High Level Structure i CPH og guider hele CPH i arbejdet med kvalitetsledelse og ISO-certificeringer. Vi varetager audits i hele lufthavnen, både dem som er underlagt den aeronautiske lovgivning og audits tilknyttet vores certificeringer. Vi varetager desuden projektledelsen af udvalgte complianceprojekter.

Vi har en Key Account tilgang til arbejdet med kvalitetsledelse og du vil, som Quality Specialist, få dit eget organisatoriske område, hvor du bliver ansvarlig for arbejdet med kvalitetsledelse.

I CPH  får du mulighed for at sætte retning for fremtiden og sikre at kvalitet i CPH, fortsat er en vigtig og naturlig del af agendaen.

Dine primære opgaver vil være:

  • Key Account for udvikling af kvalitetsledelsessystemet i de tekniske afdelinger under Maintenance Manager, der indeholder områderne: Aerodrome Asset Management, Aerodrome Technical Service og Aerodrome Equipment & Services Inspections,.
  • Sikre at afdelingerne i Key Account området kan udvikle og vedligeholde deres procedurer og instruktioner i vores elektroniske kvalitetsledelsessystem CPH Kvalitet – på platformen D4Infonet
  • Spille vores ledere stærke i forhold til at udvikle kvalitetsledelseskulturen
  • Udvikling af High Level Structure i henhold til ISO 9001:2015
  • Understøtte den kontinuerlige implementering af ADR Rules i Maintenance Managers område.

Vigtigste afsæt for succes i rollen er din konkrete erfaring med kvalitetsledelse

Generelt for stillingen tænker vi at du har 5+ års relevant erhvervserfaring indenfor kvalitetsledelse, gerne suppleret med en akademisk uddannelse.
Du har erfaring med at drive workshops, undervise eller præsentere og kan derigennem sælge værdien af dit arbejde til andre. 
Du kommunikerer flydende på dansk i skrift og tale og har et godt engelskniveau.
Aeronautisk erfaring er ikke en forudsætning, men du skal være åben for at arbejde med kompleks aeronautisk lovgivning.
I dit samarbejde med dine interessenter viser du holdånd, er god til at kommunikere og har et konstant fokus på at skabe brugervenlige løsninger til dine kunder. Du har desuden evnen til at balancere mellem detaljer og overblik. Du er pragmatisk omkring, hvad der giver mest værdi.

Desuden ser vi gerne at vores nye Quality Specialist har erfaring med: 

  • Udvikling og implementering af kvalitetsledelsessystemer
  • At omsætte vores samarbejdspartneres processer til simple procedurer, checklister og templates, der understøtter dem i deres kritiske arbejdsopgaver 
  • At supportere ledere i implementering af kvalitetsledelsessystemer
  • Erfaring fra maintenance miljøer, samt godt kendskab til ISO 9001:2015 vil være en fordel.

For stillingen gælder det at du kan opnå godkendelse af PET til sikkerhedsniveauet ”Fortroligt”.


Du bliver en central del af Quality Management i CPH
Quality Management består af ildsjæle, der på hver sin måde arbejder for at øge bevidstheden om kvalitetsledelse i CPH. Vi er 6 Quality Specialister, 3 Aeronautisk Auditorer, 1 projektleder, 1 ledelsessupporter, 1 studentermedhjælper og 1 leder. Vi værner om et sundt arbejdsklima, hvor der er plads til en god blanding af humor og seriøsitet. 
Vi er strategisk placeret i Complaince & Monitoring, med 40 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger, der tilsammen har ansvaret for at sikre overensstemmelse med de lovkrav CPH er underlagt.

CPH Airports Københavns lufthavn bruger Shortlist til rekruttering på specialister og ledere

Om Københavns Lufthavne

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale