Rådgiver

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rådgiver

Virksomhed: Islands Ambassade

Starf sérfræðings  við sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn

Sendiráðið leitar að metnaðarfullum sérfræðingi í 100% starf. Um er að ræða staðarráðinn starfsmann og starfið fellur ekki undir flutningsskyldu skv. lögum um utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971. Staðarráðnir starfsmenn í sendiráðinu eiga lögheimili í Danmörku og eru starfsmenn á dönskum vinnumarkaði. Um starfskjör þeirra gildir því dönsk vinnulöggjöf og staðlaður ráðningarsamningur sem byggist á dönsku vinnumarkaðsumhverfi. 

Sendiráðið fer með tvíhliða samskipti Íslands við Danmörku og er auk þess sendiráð gagnvart Ástralíu og Tyrklandi. Sendiráðið vinnur náið með utanríkisráðuneytinu í Reykjavík, og eftir atvikum öðrum sendiráðum, opinberum stofnunum á Íslandi og kjörræðismönnum Íslands. Samskipti eru við opinberar stofnanir í Danmörku og öðrum umdæmislöndum sendiráðsins. 

 Helstu verkefni: 

 • Sinnir  borgaraþjónustu sendiráðsins, en undir hana falla aðstoðarmál við íslenska ríkisborgara.  
 • Sinnir greiningum og samantektum um samfélags- og stjórnmál í umdæmisríkjum sendiráðsins og tengslamyndun þar að lútandi. 
 • Annast samskipti við önnur sendiráð í Kaupmannahöfn vegna borgaraþjónustu og samstarfs í neyðartilvikum.  
 • Annast samskipti við kjörræðismenn í Danmörku og öðrum umdæmislöndum sendiráðsins.  
 • Hefur yfirumsjón með utankjörfundaratkvæðagreiðslum.  
 • Sér um uppfærslu á heimasíðu sendiráðsins, innri vef og samskiptamiðlum.   
 • Tekur þátt í undirbúningi og frágangi funda/viðburða í sendiráðinu og sendiráðsbústað.  
 • Önnur tilfallandi verkefni skv. ákvörðun sendiherra. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
 • Reynsla af skrifstofu- og þjónustustörfum.  
 • Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum. 
 • Þekking og/eða reynsla af störfum í utanríkisþjónustu er æskileg. 
 • Mjög gott vald á íslensku og dönsku í ræðu og riti, ásamt góðri enskukunnáttu. 
 • Mjög góð tölvu- og ritvinnslukunnátta s.s. Word, Excel og Power Point. 
 • Staðgóð þekking á stofnunum, menningu og samfélagi Danmerkur og Íslands. 

Leitað er að einstaklingi sem er nákvæmur, skipulagður og getur unnið undir álagi. Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð. Starfskjör taka mið af einstaklingsbundnum ráðningarsamningi og dönsku vinnumarkaðsumhverfi. Byrjunarlaun miðast við 33.000 dkr. á mánuði. Sendiráðið áskilur sér rétt til að ráða starfsmann áður en að umsóknarfrestur rennur út, ef að réttur aðili finnst. Við hvetjum því áhugasama umsækjendur til að sækja um starfið sem fyrst. 

Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.  

Litið verður svo á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

 Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.  Reynslutími er 3 mánuðir en að honum loknum tekur við fastráðning með uppsagnarfresti skv. danskri vinnumarkaðslöggjöf. 
Frekari upplýsingar veitir  Talent Acqusition Consultant Patrick Bergmann på tlf. +45 22593253 eller mail: pb@shortlist.dk  

 Umsóknir á dönsku, ásamt ferilskrá, sendist á netfangið pb@shortlist.dk eigi síðar en 27. desember 2023.  

Rådgiver / Konsulær konsulent hos Islands Ambassade i København

Islands Ambassade i København  søger en ambitiøs rådgiver til en fuldtidsstilling. Stillingen er rådgiver/konsulær konsulent og arbejdspladsen er ambassaden i København. Der er tale om en lokal ansættelse, og jobbet er derfor ikke omfattet af flyttepligt efter lov om udenrigstjenesten i Island nr. 39/1971. Lokal ansatte på ambassaden skal have fast bopæl i Danmark og er ansatte på det danske arbejdsmarked. Deres ansættelsesvilkår er derfor underlagt dansk arbejdslovgivning og en standardansættelseskontrakt baseret på det danske arbejdsmarkedsmiljø. Rådgiveren er underlagt ambassadørens og/eller dennes stedfortræders daglige ledelse. 

Ambassaden varetager de bilaterale forbindelser mellem Island og Danmark og er desuden ambassade til Australien og Tyrkiet. Ambassaden arbejder tæt sammen med udenrigsministeriet i Reykjavík, og i givet fald andre ambassader, offentlige institutioner i Island og islandske konsuler. Kommunikation foregår også med offentlige institutioner i Danmark og andre distriktslande på ambassaden. 

Vi søger en person, der har gode kommunikationsevner, er serviceminded, detaljeret og organiseret og kan arbejde under pres. 

Hovedopgaver: 

 • Varetager ambassadens borgerservice, der omfavner islandske statsborgeres bistandssager. 
 • Udfører analyser og opsummeringer af samfunds- og politiske emner i ambassadens distriktslande samt relateret relationsopbygning. 
 • Samarbejder med andre ambassader i København omkring konsulære emner og i nødstilfælde. Opdatering af ambassadens beredskabsplan. 
 • Kontaktperson til honorære konsuler i Danmark og akkrediterede lande.  
 • Fører tilsyn med afstemning under valg. 
 • Opdatering af ambassadens hjemmeside og sociale medier. 
 • Deltager i forberedelse og afslutning af møder/arrangementer i ambassaden og ambassadeboligen. 
 • Andre forefaldende projekter iflg ambassadørens beslutning. 

Uddannelses- og kvalifikationskrav: 

 • Erfaring med kontor- og servicearbejde. 
 • Relevant videregående uddannelse. 
 • Serviceminded med gode kommunaktionsevner. 
 • Viden om/eller erfaring med at arbejde i udenrigstjeneste. 
 • Gode mundtlige og skriftlige evner  med islandsk og dansk, samt gode engelskkundskaber. 
 • Forståelse for IT , med evner indenfor tekstbehandling, f.eks. i Word, Excel og Power Point. 
 • Viden om og interesse i danske og islandske institutioner, kultur og samfund. 

Vi søger en person, der er detaljeret, organiseret og kan arbejde i en omskiftelig hverdag. Du skal have en ren straffeattest. Arbejdsforholdene tager hensyn til den individuelle ansættelseskontrakt og det danske arbejdsmarkedsmiljø. 

Det ønskes, at du kan tiltræde stillingen hurtigst muligt. 

For yderligere information, kontakt venligst Talent Acqusition Consultant Patrick Bergmann på tlf. +45 22593253 eller mail: pb@shortlist.dk  

Motiveret ansøgning og CV på dansk sendes til pb@shortlist.dk senest d. 27/12 2023. 

 Arbejdsstart er hurtigst muligt, efter individuel aftale. Prøveperioden er på tre måneder, hvorefter der efter dansk arbejdslovgivning forudsættes en tidsubegrænset ansættelse med opsigelsestid. Anslået løn før skat for en 100% ansættelsesgrad udgør ca. 33.000 kr. 

Mennesker af alle køn opfordres til at søge stillingen. Alle ansøgninger vil blive besvaret, når der er truffet beslutning om ansættelse. 

Shortlist-Rekruttering-Islands-Ambassade

Om Islands Ambassade

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale