Rekruttering af erfaren miljøkonsulent til Sund & Bælt Projektudvikling

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af erfaren miljøkonsulent til Sund & Bælt Projektudvikling

Virksomhed: Sund & Bælt

Har du erfaring med miljø- og myndighedshåndtering fra bygherre, politisk styret organisation eller miljørådgiver og vil du være med til at sikre en kompetent og grundig miljøvurdering og myndighedsbehandling af en ny Østlig Ringvej i København og andre megaprojekter i Danmark?

Så læs mere her og ansøg om at blive en del af vores miljø- og myndighedsafdeling i Sund & Bælt Projektudvikling.

Om os

Et flertal i Folketinget indgik i juni 2021 en infrastrukturaftale ”Infrastrukturplan 2035”, hvor det bl.a. blev aftalt, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af en ny vejforbindelse udenom København, Østlig Ringvej, som forbinder Nordhavnstunnellen i nord med Amagermotorvejen i syd ved Kastrup.

Ansvaret for denne nye opgave er placeret i Projektudvikling i Sund & Bælt-koncernen. Sund & Bælt er et statsejet selskab under Transportministeriet, med ansvar for etablering og drift af en række faste forbindelser i Danmark, herunder Femern, Øresund og Storebælt. Du kan læse mere om koncernen på www.sundogbaelt.dk.

Sund & Bælt Projektudvikling har ansvaret for at udarbejde robuste beslutningsgrundlag for nye større infrastrukturprojekter, herunder aktuelt Als-Fyn, Kattegat-forbindelsen og Østlig Ringvej. I den forbindelse trækker Projektudvikling på de mange erfaringer internt i koncernen med ekspertise indenfor store infrastrukturprojekter på det marine område.

Sund og Bælt får aktuelt mange nye opgaver og vi tilbyder derfor en unik mulighed for at være med til at sætte et historisk aftryk på dansk infrastruktur i de kommende år.

Dine primære opgaver

En kerneopgave vil være at arbejde med miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej og sikre, at vores arbejde gennemføres i overensstemmelse med de miljø- og myndighedsmæssige krav, der stilles til store infrastrukturprojekter i såvel national som international regulering.

Du skal have en miljøfaglig baggrund samt erfaring og indsigt, som gør dig i stand til at udfordre og matche vores eksterne miljøkonsulenter, så det sikres, at vores miljøfaglige produkter er af høj kvalitet og samtidigt nemt at kommunikere, når vi f.eks. skal møde offentligheden og den massive bevågenhed som et projekt som Østlig Ringvej vil blive genstand for.

Du bliver en del af et stærkt tværfagligt team af dedikerede kollegaer. Herudover vil du komme til at arbejde sammen med en lang række eksterne miljørådgivere og specialister, ligesom du løbende deltager i møder med myndigheder og andre centrale interessenter.

Dine opgaver vil favne bredt og omfatte bl.a.:

  • Udarbejdelse af miljøvurderinger
  • Forestå dialogen med og styringen af vores eksterne rådgivere
  • Samarbejde med myndigheder og interessenter, herunder koordinering med andre anlægsprojekter (Lynetteholmen, Metro, mv.)
  • Rapportering til selskabets ledelse samt myndigheder
  • Bistå vores kollegaer i Projektudvikling med miljøvurdering af de øvrige projekter i Projektudvikling, herunder Als-Fyn og Kattegat-forbindelsen

Om dig

Du har solid erfaring med miljøvurdering på projektniveau, herunder miljøkonsekvensvurdering og myndighedshåndtering i forbindelse med større anlægsprojekter. Erfaring med projekter på det marine område er en fordel.

Vi forestiller os, at du har været projektleder eller konsulent med miljøfaglige opgaver, hos en bygherre, politisk styret organisation eller miljørådgiver.

Du har solid erfaring med at samarbejde med offentlige myndigheder og har en robust viden om såvel dansk som EU’s miljølovgivning.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har en relevant videregående uddannelse som marinbiolog, ingeniør, geograf eller lignende
  • Har minimum 5 års erfaring med miljøspørgsmål relateret til anlægsprojekter
  • Er god til at kommunikere skriftligt og i tale
  • Er tillidsvækkende og god til at samarbejde

Vi tilbyder

Som miljøkonsulent i Sund & Bælt Projektudvikling får du mulighed for at sætte dit eget aftryk på et unikt megaprojekt og opbygge erfaring til brug for næste generation af store infrastrukturprojekter.

Din arbejdsdag bliver udfordrende og alsidig og du kommer til at arbejde sammen med kolleger på tværs af organisationen med forskellig faglig baggrund og en uformel omgangstone. Din arbejdsplads bliver i København, hvor Sund & Bælt har sit hovedsæde på Vester Søgade 10, tæt på Vesterport station.

Stillingen er med reference til Miljø- og Myndighedsdirektøren i Projektudvikling.

Løn

Vi tilbyder en lønpakke efter kvalifikationer, samt sundhedsforsikring og andre personalegoder.

Shortlist Rekruttering til Sund&Bælt logo

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Læs mere om karriere og rekruttering hos Sund&Bælt
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.