Rekruttering af Executive Advisor

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Rekruttering af Executive Advisor

Virksomhed: APC
By:

Har du dybdegående viden om pension, og værner du om den gode kundeoplevelse? Brænder du for at levere uvildig pensionsrådgivning af højeste kvalitet?

Så er du muligvis vores nye pensionsrådgiver. Hos APC Forsikringsmæglere A/S leverer vi uvildig og personlig pensionsrådgivning af meget høj kvalitet til private og selvstændige pensionskunder.

Vi udvider nu vores team og søger derfor dygtige pensionsrådgivere (både til København og Århus) med henblik på at blive en del af vores kompetente og kvalitetsbevidste team af pensionsrådgivere.

Værdiskabende rådgivning og salg til private og selvstændige pensionskunder

APC Forsikringsmæglere (APC) er i en rivende udvikling og har i dag en omsætning på mere end 175 mio. kr., beskæftiger ca. 120 højtuddannede og kompetente medarbejdere og har mere end 24 mia. kr. under rådgivning og administration. Vort fokus er på at levere uvildig pensionsrådgivning til private pensionskunder og selvstændigt erhvervsdrivende.

Stillingen

Som pensionsrådgiver hos APC bliver din kerneopgave at afholde kundemøder med et bredt spekter af potentielle nye private og selvstændige kunder.

Din præsentation af vores mæglerkoncept samt din analyse af kundernes individuelle ’krav og behov’ er afgørende for, at kunden kan træffe den helt rigtige og mest hensigtsmæssige beslutning om sin pension i forhold til kundens nuværende livssituation. Du skal hos APC alene varetage kundens interesser og assistere kunderne i at vælge den helt rigtige pensionsløsning for lige netop dem.

APC gør brug af avancerede finansielle analyseredskaber i rådgivningen og til at skræddersy individuelle pensionsløsninger. Løsninger, som passer præcis til kundens nuværende livssituation og personlige præferencer.

Hos APC bliver der leveret kvalificerede møder til dig hver eneste dag, som er booket af vores professionelle mødebookere. Det forventes dog også, at du selv er i stand til at dyrke referencesalg til at supplere din kalender med kundemøder.

Din profil:

  • Det er en stor fordel, hvis du tidligere har arbejdet som pensionsrådgiver eller assurandør, og at du har pensionserfaring
  • Du har et stort drive, er motiveret af at møde mange nye mennesker og af at opnå ambitiøse resultater
  • Du motiveres desuden af at vinde og give alle kunder den bedst mulige rådgivning om deres pension
  • Du har en pensionsrelateret uddannelse, gerne fra FOAK. IDD-certificering vil være en stor fordel
  • Du er vant til at arbejde selvstændigt og har en struktureret tilgang til dit arbejde
  • Du trives i et travlt, resultatorienteret og professionelt miljø

Vi håber, at du vil være en del af en stor succes og har mod på at udfordre dig selv hos APC Forsikringsmæglere. Vi lover, at du ikke kommer til at kede dig!

Om APC

APC Forsikringsmæglere A/S er den første og eneste 100 % uafhængige mægler på det private pensionsmarked i Danmark. APC giver dig et overblik over omkostninger, risiko og afkast i dine eksisterende komplekse pensionsordninger på tværs af forskellige pensionsselskaber.

Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 150 mio. og beskæf­ti­ger mere end 100 kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 14.700 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 26 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.