Rekruttering af Fagchef

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af Fagchef

Virksomhed: EKJ

Om Jobbet:

Som fagchef støtter du gruppelederen, for veje og vejanlæg, Henrik Kubel i forbindelse med op- og udbygning af de rette kompetencer hos afdelingens medarbejdere, både i form af kompetence- og karriereudvikling af siddende medarbejdere og ved nye ansættelser. Du har til ansvar at fastholde de nødvendige fagspecifikke kompetencer hos afdelingen for veje og afvandings medarbejdere.

Du skal medvirke til at sikre det faglige indhold i de procedurer, projektplaner, konkurrencer, tilbud og projektarbejde, der udarbejdes i afdelingen, samt i hele firmaet, hvor dit faglige område er og vil blive involveret. Herunder skal du sikre rutiner for kvalitetssikring og projektkontrol, og være aktiv med forslag til forbedring og udvikling af kundeservice-dokumenter inden for fagområdet.

Det vil også være essentielt at du kan overføre den faglige viden og kompetence til alle medarbejdere

Du vil få til opgave at formulere krav til faggruppens redskaber, programmer og udstyr, samt sammen med afdelingslederen opbygge og pleje et eksternt netværk inden for fagområdet. Dette gælder også deltagelse i ERFA-møder og fora, præsentationer, oplæg og udgivelse af artikler inden for fagområdet.

Du skal udarbejde og levere strategiske oplæg til afdelingensforretningsplaner og medvirke til implementeringen af de valgte startegier.

Du skal også tage initiativ til, at afdelingen og faggruppen har fokus på den relevante konkurrence og udbud i relation til de strategiske mål, samt at fagområdet markedsføres professionelt og synligt både internt og eksternt.

Dine opgaver:

  • Du opdaterer dig omkring den nyeste viden, tendenser, regler og normer på fagområde via deltagelse i diverse fora, netværk og ERFA-grupper.
  • Du skal holde dig ajour omkring værktøjer og sørge for, at fagspecifikke, relevante og tidssvarende redskaber og programmer vurderes og indstilles til indkøb, samt vedligeholde et nødvendigt fagbibliotek i EKJ.
  • Du skal have overblik over firmaets kompetencer og kapacitet inden for fagområdet og løbende vurdere behovet for justering af eksisterende kompetencer samt udvikling af nye kompetencer, når det er relevant.
  • Du deltager på de enkelte projekter, som afdelingslederens og projektlederens/delprojektlederens sparringpartner, idet projektmedarbejdernevælges ud fra deres kompetencer og projektets tilsvarende behov.
  • Du bidrager til firmaets kompetenceregnskab, samt udarbejder og løbende opdaterer oversigt over fagområdets indeværende kapacitet og kompetencer i afdelingen.
  • Du er afdelingslederens sparringspartner ved bemanding på de enkelte projekter, hvor projektmedlemmerne udvælges ud fra deres kompetencer og projektets kompleksitet.
  • Du skal sikre at projekterne bemandes, så der løbende sker en overførsel af faglig viden og kompetence til yngre medarbejdere.

Du er succesfuld når:

Medarbejdernes viden og kompetencer svarer til enhver tid til nyeste viden på fagområdet, og der sker en løbende faglig opbygning af faglig kompetence, så faglig viden ikke koncentreres uhensigtsmæssigt hos medarbejderene. Fagchefens virke resulterer i stærke faggrupper i EKJ, hvilket igen resulterer i kvalitetsydelser og projekter, der svarer til de aftalte faglige og økonomiske forudsætninger og gennemføres ved en tilnærmelsesvis fejlfri projektering.

Om EKJ

EKJ er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma med stærke grundværdier. Kvalitet gennem engagement er de ord, som vi har arbejdet ud fra, siden virksomheden blev grundlagt i 1961 af Erik K. Jørgensen. I dag er vi ca. 250 medarbejdere i Danmark og Bulgarien. Firmaet ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.