Rekruttering af HR Partner

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af HR Partner

Virksomhed: Sund & Bælt

Har du styr på dine HR-værktøjer og har du lyst til at videreudvikle dem med en organisation, der leverer de største brugerbetalte infrastrukturprojekter i Danmark – og verden? Brænder du for at være ledernes nærmeste sparringspartner og udvikle deres organisation gennem kvalificeret med- og modspil? Så er det måske dig, der skal være en af vores nye HR Partnere i Sund & Bælt.

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund, er bygherre på Femern-forbindelsen til Tyskland og er i gang med at undersøge mulighederne for bl.a. en Kattegat-forbindelse og havnetunnel i København. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien.

I Sund & Bælt har vi sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Jobbet

Som HR Partner bliver du ansat i koncern-HR og har fokus på at understøtte ledelsen i et af vores centrale forretningsområder. Din rolle bliver at drive de forretningsunderstøttende initiativer fremad og bidrage aktivt i implementeringen af vores ambitiøse strategi med fokus på en værdikæde-baseret organisering. Du er tovholder på gennemførslen af faste organisatoriske processer i forretningsområdet og bidrager aktivt til udviklingen, hvad enten det er småting eller større organisatoriske processer.

I HR vil vi være en aktiv medspiller i at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for vores kollegaer og drive HR-initiativerne fremad i tæt samarbejde med dem. Vi sætter høje standarder for vores leverancer og ved, hvor vigtigt det er at være tæt på vores interessenter. Vi understøtter den strategiske retning og har stærke HR-partnere der understøtter og sikrer sammenhæng mellem forretningsbehov og koncernens politikker.

Stillingen er nyoprettet og det forventes at du er med til at strukturere opgaveløsningen– men vi tør godt garantere, at du vil få en varieret hverdag med stor kontakt på tværs af hele organisationen.

De primære opgaver vil være:

  • Rådgive og supportere ledere i HR-processer, herunder rekruttering, onboarding, udviklingssamtaler mv.
  • Design og facilitering af workshops, møder samt leder- og medarbejderseminarer.
  • Udvikling af HR-koncepter og projekter, herunder tværgående ledelse og strategiske politikker.
  • Understøtte databaseret beslutningstagen og levere relevant ledelsesinformation.
  • Optimere og opdatere HR-paletten

Som HR-partner bidrager du desuden løbende til de faste årshjulsopgaver, herunder trivselsmålinger, APV mv.

Din profil

Du har mindst 5 års praktisk erfaring fra en lignende rolle. Du ved, at HR partnerrollen dækker over både drift og udvikling og ved at begge dele er vigtige.

Du færdes på alle niveauer i organisationen med en naturlig ro og integritet og du er dygtig til at drive forandringsprocesser med involvering af relevante interessenter.

Du evner at løfte i fællesskab med dine kolleger i HR og at omsætte organisationens mål til konkrete handlinger. Du har god forretningsforståelse, og du opsøger og kan sætte dig ind i de udfordringer, som de enkelte selskaber og ledere står over for, uanset om det er strategiske eller driftsmæssige problemstillinger.

Vi tilbyder

  • En karriere, hvor virksomhedens ansvarsområder er ikoniske anlæg og anlægsprojekter.
  • Uddannelse og kompetenceudvikling er en vigtig del og du har adgang til uddannelse og faglig udvikling.
  • Dit primære arbejdssted er på kontoret i København, men du må forvente kørsel efter behov til selskabets andre lokationer til eksempelvis Halsskov og Rødbyhavn.
Shortlist Rekruttering til Sund&Bælt logo

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Læs mere om karriere og rekruttering hos Sund&Bælt
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.