Rekruttering af IT Driftmedarbejder

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Rekruttering af IT Driftmedarbejder

Virksomhed: Landsbyggefonden

På vegne af Landsbyggefonden, rekrutterer Shortlist Talent Acquisition en IT Driftmedarbejder.

Om jobbet

Som drift medarbejder i vores IT – team kommer du til at arbejde med mange teknologier som Windows Server, MS SQL, Office365, Azure, SCOM, Vmware, Netapp m.m.
Du vil i høj grad få mulighed for selv at præge din arbejdsdag med egne initiativer og deltagelse i nye projekter.

Vi ser gerne du har en teknisk IT-baggrund så du kan indgå i den daglige opgaveløsning, hvor vi varetager mange komplekse opgaver. En del af vores opgaver løses i samarbejde med eksterne leverandører, så der lægges vægt på, at du kan planlægge og administrere disse opgaver.

Dine primære opgaver

 • Drift og overvågning af vores samlet IT-miljø
 • Idriftsættelse, vedligehold og opgradering af applikationer
 • Drift support på nye projekter
 • Support opgaver

Om dig

Du trives i samarbejdet med mange forskellige mennesker i en spændende og udfordrende hverdag. Du er struktureret og er vant til at overholde deadlines og levere opgaver af høj kvalitet. Du evner at indgå konstruktivt i opgaveløsningen, arbejde projektorienteret og har viden om og erfaring med server drift.

Dine faglige kompetencer

 • Du har en relevant uddannelse og minimum tre til fem års erfaring inden for IT
 • Du har vilje og lyst til at drive egne opgaver og kvalitetssikre disse.
 • Gerne kendskab til netværk og firewall.
 • Gerne kendskab til Azure og Office 365
 • Kendskab til Linux eller Kubernetes / Openshift vil være et ekstra plus

Dine personlige kompetencer

 • Du kender værdien af at være en god kollega og at indgå i et team
 • Du er empatisk og evner at skabe nære og tillidsfulde relationer
 • Du er fagligt nysgerrig og opsøgende i forhold til at erhverve ny viden og kompetencer
 • Du er god til at kommunikere og skabe relationer

Om Landsbyggefonden

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er skabt i et samarbejde mellem lovgivende politikere og landets almene boligorganisationer. Formålet er at støtte udviklingen af Danmarks almene byggeri. Med midler, de almene boligforeningerne selv indbetaler til fonden. Den almene boligsektor skal stille passende boliger til rådighed til en rimelig husleje for alle indkomstgrupper. Dermed bidrager Landsbyggefonden til løsningen af en grundlæggende opgave i velfærdssamfundet – at fremtidssikre fysisk, økonomisk og socialt bæredygtige boligområder.

Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v.
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.