Rekruttering af leder til Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af leder til Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv

Virksomhed: Halsnæs Kommune

Vil du bidrage til aktive borgere og en god dialog med erhvervslivet? Kan du danne følgeskab og nå resultater sammen med andre? Så er det måske dig, vi søger til at videreudvikle og sætte retning for kultur og fritid samt erhvervsindsatsen i Halsnæs kommune.

I Halsnæs Kommune har vi et levende forenings- og erhvervsliv, som vi ønsker at understøtte og skabe gode rammer for. Vores mål er flere aktive borgere, flere arbejdspladser og et rigt kulturliv. Udgangspunktet er vores stærke lokalsamfund, og den synergi vi kan opnå ved at skabe og arbejde sammen.

Som leder af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv vil du få det faglige og strategiske ansvar for udviklingen af kommunens erhvervs-, forenings- og kulturliv. Samtidig vil du have det daglige ansvar for, at vores idrætshaller er en god ramme for foreningernes og borgernes aktivitet og bevægelse. Du skal arbejde sammen med alle dele af kommunen både i og uden for organisationen.

Du er dog ikke alene – vi har syv dygtige og udviklingsorienterede konsulenter samt et hold på ni dedikerede halmedarbejdere til at hjælpe dig.

Din opgave bliver ud over en stabil daglig drift af afdelingen på Rådhuset og Hallerne at bidrage til fortsat udvikling af området. Det handler blandt andet om:

Fra strategi til handling på idrætsområdet

Vi har i foråret opdateret vores idrætsstrategi og modtaget over 130 forslag og ideer fra borgere og foreninger til anlæg inden for idræt, motion og friluftsliv. Samtidig har vi sat gang i et fritids- og kulturpas. I samspil med medarbejdere, idrætsråd og foreninger bliver det din opgave at sikre, at vi hele tiden arbejder i retning af vores vision om, at der i 2025 skal være 75% idrætsaktive borger, heraf 40% som er aktive i vores foreninger.

Udvikling af vores samarbejde med erhvervslivet og Halsnæs som destination

Med henblik på et tættere samarbejde med vores erhvervsliv, turismeaktører, VisitNordsjælland m.fl., har vi i foråret opnormeret på erhvervsområdet. Da vi har mange bolde i luften – dialog om Servicehavn til en kommende vindmøllepark, Nationalparken Kongernes Nordsjælland, destinationsudvikling af Hundested, samspil med erhvervsfremmesystemet og andre spændende projekter – håber vi, at dit faglige blik og engagement kan hjælpe os med at prioritere og bruge vores ressourcer rigtigt.

Opfølgning på kommende anbefaling fra kulturlivet

Hvordan udvikler og skaber vi mere kultur for de samme penge? Det har vi spurgt vores brede og rige kulturliv om. Svarene forventer vi at have klar til vores politikere i løbet af efteråret, hvorefter de skal virkeliggøres. Det vil kræve en ambitiøs leder, som kan drible mellem mange forskellige interesser og aktører.

Åbne og datadrevne haller:

Vores politikere ønsker, at haller og foreningslokaler kommer flere borgere til gode. Vi har derfor fået penge til digital brugerregistrering i vores haller, ligesom vi opgraderer vores bookingsystem. Politikerne har store forventninger, og både afdelingen på rådhuset og vores idrætshaller er en afgørende faktor i, at det lykkes. Det kræver dog en vedholdende tilgang og en evne til at samarbejde på tværs, som vi forestiller os, at du bidrager med.

Om dig

Som ny leder af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv er du en uddelegerende og inddragende leder, der kan sætte tydelig retning og bidrage til nye kreative løsninger, stående på et fagligt solidt grundlag.
Vi forestiller os, at du har erfaring med et eller flere af fagområderne; Kultur, Idræt, Demokrati eller Erhverv, og at du evner at indtage en proaktiv rolle i udviklingen af kulturlivet, idrætslivet, erhvervslivet m.m. Gerne i form af et godt blik for fundraising.
Du er resultatorienteret, særligt på den samlede organisations vegne, og du er helt opmærksom på nødvendigheden af tværgående samarbejde for at kunne lykkes med opgaverne. Det gælder samarbejdet med de øvrige afdelinger på rådhuset, de mange engagerede foreninger, råd og borgere, som kommunen er rig på, men også med vores politiske udvalg på området.

Samtidig har du stærke lederkompetencer og et tydeligt drive, som gør dig i stand til at forfølge de mål, som er opsat. Det er dog også vigtigt, at du ikke demotiveres af begreber som ”lokaletilskud” og ”halfordelingsudvalg”.

Herudover søger vi en leder, der:

Har en relevant uddannelse og ledererfaring forstår og kan manøvrere i en politisk styret organisation kommunikerer klart og tydeligt, og som kan oversætte de organisatoriske ønsker til mål og mening kan balancere og prioritere mellem udvikling og drift, samt mellem politiske sager og vagtplaner i en dynamisk hverdag.

Om afdelingen

Som leder af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv får du personaleansvaret for en afdeling på Halsnæs Rådhus bestående af syv konsulenter samt ansvaret for den kommunale virksomhed ”idrætshallerne” med ni faste medarbejdere.

Medarbejderne har alle det til fælles, at de brænder for at gøre en forskel for borgere, foreninger og erhvervsliv. Som leder bliver det din opgave at værne om dette engagement gennem anerkendende, tillidsbaseret ledelse og med blik for de menneskelige aspekter i et arbejde, som til tider kræver mange bolde i luften på en gang.

Som leder af ”Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv” vil du referere direkte til områdechefen og indgå i områdets ledergruppe, som foruden dig består af seks kollegaer. Du bliver dermed en del af en faglig stærk ledergruppe med åbenhed og rum for sparring. Afdelingen er en del af området ”Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv”.

Løn og ansættelsesforhold

Arbejdsstedet er Rådhuset i Halsnæs, beliggende i Frederiksværk. Du kører mod trafikken og kan nå Frederiksværk på 45-50 min fra København og store dele af Sjælland. Samtidig har vi taget erfaringerne fra corona- perioden til os i form af gode muligheder for hjemmearbejde

Stillingen er på 37 timer ugentligt med stor variation i et interessant og afvekslende socialt og faglig miljø og med stor mulighed for at gøre en mærkbar forskel for Halsnæs Kommune.
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Halnæs Kommune bruger Shortlist til rekruttering i det offentlige

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.