Rekruttering af Økonomisk Chefkonsulent

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Rekruttering af Økonomisk Chefkonsulent

Virksomhed: Halsnæs Kommune

Har du stor indsigt i overordnet og tværgående kommunaløkonomi, særlige evner inden for økonomistyring, økonomisk planlægning, samarbejde og sparring? Kan du lide at have fingrene på pulsen, og at være med til at sætte retningen for den økonomiske udvikling? Er både din mundtlige og skriftlige kommunikation helt i top, og vil du være økonomichefens højre hånd?

Som Økonomisk Chefkonsulent i Koncernøkonomi vil du få en central rolle i samarbejdet med Chefen for Koncernøkonomi, afdelingens anden økonomiske chefkonsulent og alle dine andre kolleger. Du får også et tæt samarbejde med direktører, chefer, ledere og medarbejdere i alle andre afdelinger, du vil være tæt på beslutningsprocesserne, og din hverdag vil blive fyldt med udfordrende, interessante og afvekslende arbejdsopgaver.

Sammen med teamets anden Økonomiske Chefkonsulent er du omdrejningspunkt for opgaverne i teamet Budget og Analyse. Sammen har I ansvaret for at sikre en koordineret, stabil daglig drift i teamet, hvor opgaver løses med høj kvalitet, alle frister overholdes og trivsel og god service er i højsædet. Sammen har I også ansvaret for at se udviklingsmulighederne, gøre ideerne levedygtige og implementere dem. Sammen er I også sparringspartnere for de seks økonomikonsulenter, der har et specifikt fagområde som ansvarsområde, og det er Jer, der sikrer veltilrettelagte overordnede budgetlægnings- og opfølgningsprocesser og gode fælles resultater.

Chefkonsulenterne er nærmeste sparringspartnere for Chefen for Koncernøkonomi. Det betyder, at I også har ansvaret for at udarbejde notater og dagsordenssager til Chefen for Koncernøkonomi, Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Du skal derfor også bidrage til strategiske drøftelser, din kommunikation skal være klar og tydelig både mundtligt og skriftligt, og du skal turde komme med forslag til beslutninger, der får stor betydning for hele kommunen, både medarbejderne, ledelsen, Byrådet og borgerne i Halsnæs Kommune.

Sammen med afdelingens anden Økonomiske Chefkonsulent kommer du konkret til at være ansvarlig for følgende opgaver:

 • Kommunens principper for økonomisk styring, økonomisk politik mv.
 • Den overordnede budgetlægning, økonomiopfølgning og overførselssag
 • Den løbende likviditetsstyring
 • Koordinering af alle øvrige tværgående opgaver
 • Sparrings- og analysepartner for halvdelen af økonomikonsulenterne
 • Sparringspartner og ad hoc opgaver for Chefen for Koncernøkonomi
 • Analyse og udviklingsopgaver
 • Notater og dagsordenstekster

Du er hovedansvarlig for udarbejdelsen af de månedlige økonomiopfølgninger til direktionen og Byrådet, mens den anden chefkonsulent har et tilsvarende ansvar for budgetprocessen – men I supplerer hinanden løbende, og deler arbejdet med budgetlægning og opfølgning i spidsbelastningsperioder. Du skal altså være i stand til at fortolke et samlet budget, gennemskue risikofaktorer og forklare årsager til afvigelser mv.

Derudover vil du blive sat i spidsen for et større projekt med at opdatere og revidere kommunens principper for økonomisk styring, som omfatter alle økonomistyringsregler og -rammer lige fra bogføringsrutiner, ledelsestilsyn, budgetlægningsprocesser, tildelingsmetoder, opfølgningsprocesser, finansiel strategi mv.

De økonomikonsulenter, som du vil skulle understøtte og sparre med, har følgende fagområder: beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og kulturområdet.

For at kunne varetage dit ansvar, har du særlige kompetencer, og dem benytter du hver dag:

 • Du lader dit naturtalent for god økonomistyring, koordinering og mennesker stråle
 • Du udviser overordnet overblik samt stor indsigt og viden om alle kommunaløkonomiske forhold
 • Du udviser retning for høj faglig standard, videreudvikling og implementering inden for alle aspekter af økonomistyring
 • Du tager fra og synes at nye vidtrækkende opgaver er en spændende udfordring
 • Du er en både nærværende, tillidsfuld, loyal og inspirerende sparringspartner overfor både dine kolleger, din chef, andre chefer, direktionen og andre samarbejdspartnere
 • Du påtager dig ansvar for den løbende planlægning af alle opgaver og er god til at koordinere og sikre dig, at alle frister overholdes. Du er derfor en af dem, der skaber ro, også når der er travlt
 • Du støtter op om og følger op på alle opgaver – og forholder dig kritisk til resultatet, så teamets opgaver altid fremstår gennemarbejdede. Du er garant for kvalitet
 • Du agerer dialogbaseret og situationsbestemt, og er god til at lytte og forstå andre mennesker. Det gør du, fordi du ved, at det skaber trivsel og gode resultater

Og disse kompetencer har du, fordi du…

 • Har en længerevarende økonomisk uddannelse
 • Har en solid og tværgående kommunal erfaring fra en central økonomiafdeling
 • Har stor viden om lovgivning og regler inden for kommunal økonomi
 • Har dybdegående indsigt i kommunale økonomisystemer – gerne Opus Økonomi
 • Er excel bruger på ekspert niveau
 • Har stor erfaring med skriftlig og mundtlig formidling (rapporter, notater, dagsordener, præsentationer)
 • Er analytisk og god til at databehandling
 • Er tillidsfuld, motiverende og empatisk og har en uhøjtidelig, dialogbaseret og positiv tilgang
 • Har sans for detaljer og kvalitet
 • Er typen der undres og ikke lader stå til – i stedet griber du ud og løser udfordringerne
 • Har lysten, gejsten og viljen til at gøre en forskel
 • Er klar til at tage et stort ansvar

Hvem vi er

Koncernøkonomi og Indkøb er en stabsfunktion, som består af Budget- og Analyse, Finans- og Revision samt Udbud og Indkøb. Vi er 22 dygtige kolleger. Vores chef samt 11 i Budget og Analyse, 5 i Finans og Revision og 5 i Udbud og Indkøb.

I Koncernøkonomi og Indkøb arbejder vi blandt andet ud fra værdier om, at

 • Arbejde helhedsorienteret, meningsfyldt og sammen
 • Spotte og forstå sammenhænge på tværs af kommunen
 • Samarbejde om fælles løsninger på tværs af hinandens ansvarsområder
 • Undres og forholde os til værdien af det arbejde vi laver
 • Bidrage til hinandens udvikling, som kollegaer og som mennesker

Vigtigst af alt har vi et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, som er præget af tillid, ærlighed, socialt fællesskab og godt humør. Vi husker at grine og smile hver dag, og vi tager alle del i at skabe trivsel på arbejdspladsen. Og så tror vi på, at det det man ikke kan i forvejen – det kan man lære!

Og endeligt

Vi glæder os til at byde dig velkommen som den gode, glade og fleksible kollega, du er. Så til tasterne – og send os din ansøgning!

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er 37 timer pr. uge med flekstid og med mulighed for hjemmearbejde, når det er meningsfyldt i forhold dine arbejdsopgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Halnæs Kommune bruger Shortlist til rekruttering i det offentlige

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.