Rekruttering af Payroll Specialist

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Rekruttering af Payroll Specialist

Virksomhed: Blue Water Shipping

Vil du på med på et hold, hvor tillid og frihed er fast forankret i kulturen? Kan du bistå ledelsen og kollegaer med din ekspertise på lønområdet?

Så har du her mulighed for at indtage en nøglerolle i at sikre korrekt og rettidig løn til omkring 1.200 ansatte hos Blue Water Shipping A/S.

Blue Water Shipping A/S er et internationalt transport- og logistikfirma, som tilbyder skræddersyede løsninger med unikke serviceydelser af høj kvalitet. Virksomheden har brug for din ekspertise på lønområdet, der kan være med til udfolde visionen om at være den bedste, lokale speditør i branchen.

Du får sammen med 2 kolleger følgende ansvarsområder:

  • Ansvarlig for løn til ca. 1.200 medarbejdere
  • Lønkørsel i Epos lønsystem
  • Løbende lønafstemninger og kontakt til revisorer i forbindelse med årsafslutninger
  • Direkte support til ledere og medarbejdere samt fremsendelse af lønrapportering
  • Kontakt til pensionsselskaber og offentlige myndigheder

Som følge af afdelingens omrokering bliver du en del af et team, hvis opgave er at sikre korrekt og rettidig løn til de mange ansatte i Blue Water Shipping A/S. I afdelingen, People and Culture Foundation, er der 7 ansatte – heraf tre kollegaer i payroll-funktionen. Du refererer til Manageren for People & Culture Foundation, og din base bliver på hovedkontoret i Esbjerg med udsigt til Jyllands sydvestlige kyst – Danmarks port mod vest.

Nøjagtighed er din naturlige leverance

Dit strukturerede mindset kombineret med dine høje standarder for lønkørsler, sikrer nøjagtighed i alt hvad du foretager dig – uden at miste deadlines. Derfor er det vigtigt, at du har et indre drive til at nå i mål med parallelle opgaver og kan bevare motivationen i et opgavefokuseret miljø.

Det falder dig naturligt at dele ud af din allround viden om lønspørgsmål, når kollegaer og ledelsen opsøger din ekspertise. Dit teamorienterede blik er afgørende i den feedbackkultur, der tegner stregerne på kontoret, hvor det handler om at spille hinanden gode. Du evner at holde hovedet koldt i en hverdag, hvor mange ønsker at trække på dine kompetencer, mens du fortsat sikrer kvalitet og ensartethed på alle lønkørsler.

Den ideelle kandidat har en grundlæggende interesse for lønadministration. Vi forestiller os, at du har en baggrund inden for finans- og revisionsbranchen eller kommer fra en rolle som lønkonsulent. Har du kendskab til Microsoft HR, vil det være et plus, da Blue Water Shipping A/S netop er ved at køre programmet i stilling. Derudover behersker du dansk og engelsk og har gode formidlingsevner, både på skrift og i tale.

Blue Water Shipping A/S bakker op om din faglige og personlige udvikling. Derfor får du mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen, ligesom du bliver tilbudt løbende opdateringskurser på lønadministration og deltagelse i møder omkring ny lovgivning på benefits og lønområdet.

’Best in town’ – både lokalt og globalt

Blue Water Shipping A/S værner om virksomhedens stærke identitet på den jyske vestkyst med bevidstheden om en rolle, som rækker langt udover landegrænser. Med 1.800 medarbejdere er Blue Water Shipping A/S en global leverandør af alle former for logistikydelser indenfor moderne Supply Chain Management. Virksomheden vil være den bedste, lokale speditør indenfor branchen, uanset opgaven.

Du bliver en del af et hold, som kærer om at bevare virksomhedens troværdighed, så både kunder, medarbejdere og samarbejdspartner altid har tillid til Blue Water Shipping A/S. Derfor udgør tætte relationer en essentiel rolle for forretningen, og det mærkes ved arrangerede familieture, gourmetaftener og sportslige aktiviteter på tværs af afdelinger, som bringer organisationen tættere sammen. Det tilfører værdi både internt og eksternt, som rækker langt udover at transportere gods på en sikker og effektiv måde.

Blue Water Shipping samarbejde om rekruttering med Shortlist Talent Acquisition

Om Blue Water Shipping

Blue Water Shipping A/S er en global transport- og shippingvirksomhed. Virksomheden er de seneste år vokset kraftigt og har i dag flere end 60 kontorer spredt over hele verden. Virksomheden har, i de knap 50 år den har eksisteret udviklet en unik og stærk kultur fokuseret omkring kundefokus, entreprenørskab og medarbejderpleje.

Læs mere om karriere og rekruttering hos Blue Water Shipping
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.