Rekruttering af Projektleder

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Rekruttering af Projektleder

Virksomhed: Halsnæs Kommune

Er du vores nye projektleder i Trafik og Veje, Halsnæs Kommune?

Vi søger en ny projektleder, som kan være med til at præge en fortsat udvikling af vores kommune samt være en bærende kraft i vores faglige fælleskab. I Trafik og Veje skal du arbejde med flere af kommunens større anlægsprojekter.

Du er helt sikkert et godt match til jobbet, hvis du har erfaring fra en lignende stilling og er engageret og målrettet i din tilgang til opgaverne. Erfaring med borgerinddragelse og formidling af projekter vil være en fordel.

Dine arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil være projektledelse af kommunens større anlægsprojekter. Dette vil indebære projektledelse, kommunikation med borgere og politikere samt budgetstyring. Du skal i disse projekter samarbejde med rådgivere og entreprenører og kunne bevare det store overblik. Du skal være klar til at løse de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med projektet. Derudover skal du varetage nogle af de andre mindre anlægsprojekter, vi arbejder med. Du skal navigere i regler og lovgivning inden for især vejområdet.

I 2022 er dine primære opgaver projektledelse af en større byggemodning af et parcelhuskvarter samt anlæggelse af en ny stibro, nye byrum og nye kanalkanter i midten af Frederiksværk.

Du skal derudover tage del i den fælles opgaveløsning og de daglige besvarelser af henvendelser fra bl.a. borgere.

Vi forestiller os, at du

 • Har erfaring med at lede og styre projekter i alle størrelser.
 • Kan arbejde selvstændigt med høj faglighed og samtidig er god til at inddrage relevante interessenter i din opgaveløsning.
 • Har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Er engageret, ansvarlig og god til at træffe beslutninger, og når du gør det, har du tænkt over eventuelle risici.
 • Har erfaring med problemløsning og projekter, gerne inden for vejområdet og vejlovningen.
 • Er en udadvendt person, der foretrækker en direkte, men tydelig og venlig form for kommunikation over for kollegaer, borgere og politikere.
 • Er en dygtig kommunikator i både skrift og tale.

Din faglige baggrund kan fx være ingeniør, teknisk designer, landinspektør. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, hvis du på anden vis har opnået den fornødne faglighed og erfaring fra eksempelvis entreprenørbranchen, rådgivervirksomhed eller fra det kommunale eller statslige.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads i løbende udvikling med plads til dine initiativer og gode idéer.
 • Et stærkt fagligt fællesskab i en afdeling med gode muligheder for sparring.
 • Et sted, hvor du har mulighed for at udvikle dig.
 • Et alsidigt arbejde i et uformelt miljø med god mulighed for at planlægge eget arbejde.
 • 37 timers arbejdsuge med flextid og mulighed for hjemmearbejdsdage.

Om os

Trafik og Veje varetager kommunens anlægsprojekter og byggemodninger. Anlægsprojekterne er store som små. De store projekter dækker ofte over mere end anlæg af veje, her skal bl.a. indtænkes byrum, fredninger og miljøforhold.

Vi har stort fokus på trafik- og infrastrukturhandleplanen 2021-2024, hvor der er afsat et anlægsbudget svarende til 6 mio. kr. årligt til udførsel af en række anlægsprojekter.

Trafik og Veje er en afdeling bestående af otte ansatte, som varetager kommunens drifts-, anlægs- og myndighedsopgaver på vejområdet. Afdelingen arbejder med planlægning, trafiksikkerhed og større opgaver med vejbelysning, asfalt og broer. Mange af opgaverne udføres i tæt dialog med de øvrige afdelinger i området By og Miljø, som vi også samarbejder med om lokalplaner, udstykninger og byudvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning vil ske efter gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn.

Tiltrædelse snarest muligt.

Halnæs Kommune bruger Shortlist til rekruttering i det offentlige

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.