Rekruttering af Skoleleder

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Rekruttering af Skoleleder

Virksomhed: Halsnæs Kommune

Vi flytter ind på vores helt nye skole. Vi glæder os og søger dig, som vil stå i spidsen for et helt nyt kapitel i Frederiksværks Skoles historie.

Som vores nye skoleleder vil du – sammen med skolens dygtige medarbejdere og skolebestyrelse – få ansvaret for at flytte vores ”gamle” skole ind i helt nye bygninger med moderne undervisningsfaciliteter. Vi søger derfor en leder, som har lyst og evner til at stå i spidsen for en proces, hvor vi sammen udvikler skolens pædagogiske ståsted og nye pædagogiske procedurer, som modsvarer de nye fysiske rammer, vi skal indtage pr. 1 januar 2023.

Som skoleleder på Frederiksværk Skole får du mulighed for:

 • At sætte dit præg på en helt ”ny” skole
 • At lede en skole, som skal være et kulturelt og socialt omdrejningspunkt for skolens lokalområde
 • At lede en skole med dedikerede medarbejdere, som brænder for deres opgaver og evner at samarbejde på tværs

Ud over at lede den forestående flytteproces, vil du få et særligt ansvar for:

 • At vi sammen udvikler en pædagogisk platform, som sikrer, at vi får optimalt udbytte af vores nye pædagogiske rammer og af den nye bygnings indretning
 • At åbne skolen op for lokalområdets borgere
 • At udvikle en højere grad af inkluderende praksis, hvor vi fastholder så mange børn som muligt på det almene område.  

Som skoleleder bliver du en del af en skoleledergruppe med en stærk faglighed. Vi lægger vægt på at drage nytte af hinandens fagligheder og erfaringer. Derfor mødes vi næsten en gang om ugen, hvor vi har fokus på faglig sparring og pædagogisk udvikling. Vi har desuden et tæt samarbejde med kommunens socialområde, som ligeledes er kendetegnet ved en stærk faglighed og ved en bred vifte af muligheder, som kan sættes i værk for børn med særlige behov.

Om dig som vores nye skoleleder

 • Du kommer til at stå i spidsen for mange spændende initiativer på én gang. Det er derfor vigtigt at du har ”det lange lys på” og formår at fokusere i det væsentlige
 • Du ved at Rom ikke blev bygget på en dag og at alle beslutninger ikke skal tages på én gang
 • Du udviser tålmodigt lederskab og er ikke bange for det lange seje træk
 • Du er systematisk i din arbejdsform
 • Du har en grundlæggende tro på, at stort set alle børn kan trives og udvikles i almenområdet, og at den pædagogiske kontekst omkring børnene er afgørende for om de lykkedes eller ej
 • I Halsnæs Kommune har vi en decentral beslutningsstruktur. Det betyder du skal turde være markant og selv træffe beslutninger. Samtidig er du overbevist om, at de bedste beslutninger træffes på baggrund af involvering og medarbejderinddragelse
 • Du er læreruddannet og har en diplomuddannelse eller en master i ledelse
 • Du har minimum 3-5 års ledelseserfaring

Os som arbejdsplads

I 2018 overgik vi fra at være en del af en større distriktsskole og vi har været selvstændig skole siden da. Det har været en læreproces for os som skole, at skulle finde vores egen selvstændige identitet og ståsted. Der har været bump på vejen, men vi oplever selv, at vi er landet et rigtigt godt sted. Skolen har en god økonomi og vi bryster os af et rigtigt godt samarbejde i medarbejdergruppen og på tværs af både indskoling, mellemtrin og udskolingen.

Vores samarbejde er ikke mindst blevet styrket af de mange fælles drøftelser vi har haft om vores ”nye” skole, hvor vi har drøftet mange af de grundlæggende pædagogiske perspektiver, som den kommende indflytning i nye bygninger lægger op til.

Vi er en god blanding af nye og erfarne medarbejdere.

Mere om Frederiksværk Skole

Frederiksværk Skole ligge i Enghavekvarteret og er et vigtigt omdrejningspunkt for områdets borgere. Med de nye fysiske rammer lægges der op til, at skolen i endnu højere grad bruges som ”medborgerhus” med mange forskellige aktiviteter i aftentimerne.

Sammen med Kommunens øvrige folkeskoler har vi et særligt fokus på at fastholde så mange børn som muligt på det almene område. Sammen arbejder vi desuden for, at folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for kommunens børn.

Skolen er to-sporet og har 430 elever. Ud over de almene klasser har skolen et autismetilbud og inkluderende dagbehandling.

Halnæs Kommune bruger Shortlist til rekruttering i det offentlige

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.