Rekruttering af Udbudsjurist / Udbudskonsulent

Igangværende rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om stillingen.

Rekruttering af Udbudsjurist / Udbudskonsulent

Virksomhed: Halsnæs Kommune

I Halsnæs Kommune er udbud og indkøb et område i rivende udvikling med stor opmærksomhed. Gennem udbud, tilbudsindhentning, kontraktstyring og e-handel bidrager vi til at skabe mest mulig velfærd for kommunens borgere. Og som noget helt særligt her hos os, er du både ansvarlig for udbuddet, den løbende kontraktstyring, dialogen med leverandørerne og brugere samt erfaringsopsamlingen gennem hele forløbet, alt sammen noget som sikrer de bedste og smidigste udbud og aftaler, og giver dig en spændende, alsidig og afvekslende hverdag sammen med dine fire kolleger.

Vi skal have ansat dig, fordi vi opnormerer fra fire til fem udbudsjurister/udbudskonsulenter i vores team. Vi forestiller os, at du enten allerede har erfaring med udbud som udbudsjurist eller udbudskonsulent – eller måske er du nyuddannet cand.jur eller cand.merc.jur med interesse for udbudsret? Hvis du har erfaring med udbud, er din uddannelse ikke afgørende, det er heller ikke afgørende, om du har erfaring fra andre kommuner, men du skal brænde for udbud, have udbudsjuridisk indsigt, og du skal være læringsparat, løsningsorienteret, vedholdende, analytisk, metodisk og struktureret samt god til at samarbejde. Du skal også have nemt ved at forstå andre fagpersoners perspektiver, og sætte dig ind i procedurer og lovgivning på andre fagområder. Endeligt er det vigtigt, at du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt.

Du vil blive en del af vores udbuds- og indkøbsteam på fem medarbejdere, som har et godt og tæt internt samarbejde. Det har vi også med vores kolleger i ”Indkøbsfællesskabet Nordsjælland”, som består af i alt 12 nordsjællandske kommuner. Både i teamet og i indkøbsfællesskabet vil du opleve god hjælp og sparring, og du vil bl.a. komme til at gennemføre udbud med udbudsjurister og udbudskonsulenter på tværs af indkøbsfællesskabet.

Vi har til huse på rådhuset i Frederiksværk og er en del af afdelingen Koncernøkonomi og Indkøb med i alt 22 medarbejdere. Du kan komme hertil på 20 minutter fra både Hillerød og Frederikssund. Der er gode parkeringsmuligheder, men du kan også tage toget fra Hillerød eller bussen fra Frederikssund. Vi har kantine og træningscenter samt en meget fleksibel arbejdstid, et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og stor indflydelse på vores opgaver og dagligdag.

Arbejdsopgaver


Udbud og Indkøb har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og tilbudsindhentninger efter bl.a. Udbudsloven og de forvaltningsretslige principper, herunder dialogen om udbuddet, udbudsstrategi, evalueringskriterier, tilbudsevaluering, kontraktudarbejdelse, kontraktstyring m.v.

Du vil også skulle være rådgivende i forhold til mindre konkurrenceudsættelser som kommunens fagområder ofte selv udfører. Kommunen har en udbuds- og indkøbspolitik som rammesætter teamets arbejde, samt en række vejledninger, som er udarbejdet for at kunne understøtte fagområderne så godt, ensartet og effektivt som muligt. De vil også blive dine værktøjer.

Når du indgår en aftale, får du lov til at følge den i hele aftalens levetid. Fra udbud til implementering, gennem hele aftaleperioden og til genudbud. Du skal derfor være klar til at flytte dig fra det juridiske spor til det praktiske spor. Det gælder også under udarbejdelse af kravspecifikationer og i kontraktperioden, fordi god brugerinddragelse af fagpersonerne/indkøberne er med til at sikre, at aftalen også bliver taget godt imod på fagområderne og virker i praksis. Derfor er det vigtigt, at du kan omsætte teoretisk viden til praktisk anvendelige løsninger, og du både kan – og synes det er spændende – at formidle disse på tværs af faggrænser og forskellige organisatoriske niveauer både skriftligt og mundtligt.

Det er samtidig en fordel, hvis du er bevidst om, at dine resultater forstærkes igennem dine gode relationer, din tillidsskabende natur og dit gode samarbejde med alle dine øvrige samarbejdspartnere som fx kolleger i indkøbsfællesskabet, leverandører og alle andre kolleger i kommunen.

Vi bruger Tricommerce som e-handels- og kontraktstyringsplatform. Derudover bruger vi MIA-data til indkøbsanalyser. Du skal have nemt ved at arbejde i systemer som disse og lave dine egne analyser og beregninger, da du selv skal lave forbrugsopgørelser, opgørelser af effektiviseringspotentialer mv. Hvis du er en habil Excelbruger, vil det derfor være en stor fordel for dig.

Hvem er vi?


Du bliver en del af Koncernøkonomi og Indkøb, som er en stabsfunktion, bestående af Indkøb, Budget og regnskab samt Finans. Vi er i alt 22 dygtige medarbejdere hvoraf fem arbejder i Udbud og Indkøb.

I Udbud og Indkøb er vi fire udbudsjurister/udbudskonsulenter, der primært arbejder med varer og tjenesteydelser (her iblandt dig), samt én der arbejder med byggeri og anlæg. Opgaver som e-handel, indkøbsanalyse, hjemmeside, intranet, compliance-opgørelser, effektiviseringsopgørelser mv. er fordelt mellem alle medarbejdere i teamet. Hver har sine ansvarsområder, men vi samarbejder om opgaverne, så arbejdsbyrden løbende er jævnt fordelt.

Vi arbejder med en høj grad af frihed under ansvar, hvor vi prioriterer trivsel, god service og hjælper hinanden med at finde de bedste løsninger. Du skal derfor have et oprigtigt ønske om et godt samarbejde med både dit team og resten af Koncernøkonomi og Indkøb.

I Koncernøkonomi og Indkøb arbejder vi ud fra værdier om, at

  • Arbejde helhedsorienteret, meningsfyldt og sammen
  • Spotte og forstå sammenhænge på tværs af kommunen
  • Samarbejde om fælles løsninger på tværs af hinandens ansvarsområder
  • Undres og forholde os til værdien af det arbejde, vi laver
  • Bidrage til hinandens udvikling, som kollegaer og som mennesker

Vi har et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, som er præget af ansvarlighed, tillid, ærlighed, socialt fællesskab og godt humør. Vi husker at grine og smile hver dag, og vi tager alle del i at skabe trivsel på arbejdspladsen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som den gode, glade og fleksible kollega, du er. Så til tasterne – og send os din ansøgning!

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er 37 timer pr. uge med flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt efter principperne om Ny Løn.

Halnæs Kommune bruger Shortlist til rekruttering i det offentlige

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk
Igangværende rekruttering

Shortlist tror på individuel dialog frem for lange skriverier, som ingen alligevel læser. Du behøver derfor ikke at spilde din tid på en motiveret ansøgning. Interesseret i jobbet? Ring eller connect med os på LinkedIn - ellers skal vi nok finde dig og indlede dialog, såfremt du er den helt rigtige til jobbet.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.