Shortlist-a-JKS-company-Logo

Risikoanalytiker

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Risikoanalytiker

Virksomhed: AP Pension

Risikoanalytiker til Risikostyring i AP Pension

Vil du være med til at gøre en forskel i AP Pension og sikre effektiv risikostyring? Så har du chancen nu, for vi søger en risikoanalytiker til Risikostyringsafdelingen.

Om jobbet

Risikostyringsafdelingen har ansvaret for at have det samlede overblik over risikobilledet i AP Pension. Som afdeling spænder vi bredt med fagligt stærke og specialiserede kollegaer inden for finansielle, forsikringsmæssige, forretningsmæssige og operationelle risici. For at sikre et samlet risikobillede vægter vi sparring og samarbejde højt. Mange af afdelingens arbejdsopgaver udspringer af eksisterende og kommende regulatoriske krav, men det ligger os også på sinde, at vores arbejde skaber værdi til forretningen og ikke mindst kunderne. Som afdeling er vi involveret i væsentlige og strategiske beslutninger for selskabet og understøtter ledelsen med sikring af et godt beslutningsgrundlag og risikovurderinger.

AP Pension står over for en kæmpe digitale transformation, der skal understøtte vores strategi om en superiør, kundenær og effektiv forretning og risikostyring har her en vigtig opgave i, at monitorere risici samt at sikre, at risici knyttet til transformationen er i tråd med bestyrelsens risikoapptit.

Du vil skulle bidrage med

 • Direktions- og bestyrelsesbetjening
 • Løbende understøttelse af Risiko- og aktuarkomiteens arbejde
 • Udarbejdelse af regulatorisk fastsatte rapporter (f.eks. ORSA og SFCR)
 • Risikovurderinger og konsekvensanalyser af forretningsmæssige tiltag
 • Fortolkning og implementering af eksisterende og ny lovgivning
 • Vurdering af risici knyttet til store it-projekter og cyber risks
 • Interesse for at arbejde med ESG- og klimarisici

Din profil

Vi forventer, at du er en teamspiller med godt humør, og at du ikke er bange for at blande dig i debatten. Du er fleksibel og engageret og bliver motiveret af at se dit bidrag gøre en forskel.

Din brede erfaring fra den finansielle sektor og nysgerrighed gør, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye problemstillinger. Du forholder dig proaktivt til opgavens karakter og bevarer overblikket, selvom detaljerne er mange. Du trives med at beskæftige dig med meget varierede arbejdsopgaver, hvor dagene ikke ligner hinanden. Du arbejder selvstændigt, men vægter sparring højt og indgår naturligt i samarbejde med de øvrige interessenter i organisationen. Din mundtlige og skriftlige kommunikation står skarpt, og du er god til at give feedback. Du har flere års erfaring med risikostyring eller beslægtede områder fra den finansielle sektor og har sandsynligvis en økonomisk kandidatgrad eller tilsvarende.

Vi tilbyder

 • En udfordrende og spændende hverdag
 • Et motiverende arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og arbejdsglæde og en uformel omgangstone
 • Vores arbejde er præget af kvalitet, selvstændig opgaveløsning og åbenhed over for nye ideer.
 • Attraktive ansættelsesvilkår, såsom pensionsordning, sundhedsforsikring og tandforsikring
 • Vi er en fleksibel arbejdsplads med mulighed for at arbejde hjemmefra.

Om AP Pension

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale