Risk, Safety & Compliance Manager til Sund & Bælt

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Risk, Safety & Compliance Manager til Sund & Bælt

Virksomhed: Sund & Bælt

Vi søger en Risk, Safety & Compliance Manager til en unik, nyoprettet stilling, hvor du bl.a. bliver ansvarlig for at sikre de overordnede rammer og principper for en effektiv, ensartet og refleksiv sikkerheds- og risikoledelse. 

Du bliver en vigtig del af Asset Management-funktionen og vil få faglig reference til en nyetableret styregruppe med ansvaret for operationel sikkerhed, risikoledelse og compliance. Du vil stå i spidsen for at opbygge og gennemføre intern review af procedurer for driftsrelaterede risici samt sikre vurdering og overblik på sikkerheds- og complianceniveauet.

Om jobbet

Som ejer af kritisk dansk infrastruktur og et selskab med stor offentlig bevågenhed, samt et stort kundefokus og samfundsmæssigt engagement har Sund & Bælt i mange år arbejdet med risikostyring, sikkerhed og compliance som et centralt element i selskabsledelsen. Sund & Bælt er midt i et teknologispring, der gør tilgangen til overvågning og vedligeholdelse af tekniske og fysiske anlæg langt mere effektiv og innovativ. Det skærper kravene til løbende at vurdere det rette niveau for sikkerhed og risikostyring, samt effektive processer for implementering af myndighedernes krav. Ligesom det kræver medarbejdere med de rette kompetencer inden for nytænkning, retningssætning og samarbejde.

Som Risk, Safety & Compliance Manager vil du være ansvarlig for en styrkelse af rammerne for risiko- og sikkerhedsledelse i teknisk afdeling. Du vil ligeledes skulle supportere en styregruppe med afrapportering, beslutningsoplæg samt reagere, hvis kritisable afvigelser ikke håndteres.

Du vil blive ansvarlig for:

 • at tilrettelægge og implementere principper for operationel sikkerhed og risikoledelse i teknisk afdeling
 • intern review af procedurer og udførende aktiviteter ifm. for risikostyring i teknisk overvågning, jernbane- og vejsikkerhed samt arbejdsmiljø
 • Sund & Bælts deltagelse i ekstern kontaktgruppe for beredskab, herunder at beredskabsplan er forankret i Sund & Bælt
 • Sund & Bælts deltagelse i ekstern kontaktgruppe for transportsikkerhed ved transportministeriet
 • teknisk afdelings kriseberedskab herunder systemadministrator for Assign krisestyring
 • teknisk risikostyring af risici knyttet til langvarige afbrydelser og personsikkerhed (driftsrisikoanalyser)
 • support til CFO ifm. årlig opdatering af ERM, herunder opdatering af risikokort, afrapportering til direktion og bestyrelsen

Du bliver en del af en større forandringsproces, hvor dynamik, vedholdenhed, tydelig kommunikation er vigtige egenskaber. Du har de bedste forudsætninger for succes, hvis du er positiv, selvstændig, samarbejdsorienteret og motiveres af mange relationer og arbejdsopgaver.,

Om dig

Du har en ingeniør-, eller administrativ baggrund med eksempelvis solid erfaring fra en compliance funktion, og/eller erfaring med risikoledelse på et operationelt og taktisk niveau. Det er en fordel, at du har viden om og erfaring med risikostyring på tekniske drift/anlæg, men det er ikke et krav.

Derudover vil det være en fordel at du:

 • har erfaring med og flair for Risk Management systemer
 • er analytisk og struktureret og løsningsorienteret
 • er god til at håndtere deadlines og kan arbejde selvstændigt
 • kan håndtere pressede situationer, samtidig med at du kan foretage en vurdering af, hvad der er vigtigt
 • besidder evnen til at opnå resultater gennem relationer, er nyskabende, ansvarlig og forstår at engagere dine interessenter

Du motiveres af, at du selvstændigt skal definere organisationens principper og processer inden for fagområdet. Du har succesfuld erfaring fra lignende opgaver og du er i stand til at udnytte og tilpasse dine kompetencer og værktøjer til organisationen. Det er en fordel, hvis du har kendskab/erfaring fra en driftsorganisation.

Vi tilbyder

En særdeles spændende og udviklende stilling i en markant virksomhed, hvor der er stærkt fokus på netop dit arbejdsfelt, og hvor din faglighed og kompetencer bliver udfordret og løbende udviklet. Der tilbydes en konkurrencedygtig løn. Arbejdsstedet er delt mellem Korsør og København, og det primære arbejdssted vil kunne tilpasses, afhængig af bopæl.

Shortlist Rekruttering til Sund&Bælt logo

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.