Risikoanalytiker

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Risikoanalytiker

Virksomhed: AP Pension

Programmeringsstærk risikoanalytiker til Risikostyring i AP Pension

Arbejder du med kvantitativ risikostyring og vil du være med til at gøre en forskel i AP Pension? Trives du med datadrevet risikostyring, formidling af analyser til beslutningstagere, og ønsker du en bred kontaktflade til kollegaer rundt i selskabet?

Så har du chancen nu, for vi søger en risikoanalytiker til Risikostyring i AP Pension.

Om jobbet

Risikostyringsafdelingen har ansvaret for risikobilledet i AP Pension. Som afdeling spænder vi bredt med fagligt dygtige og specialiserede kollegaer inden for finansielle, forsikringsmæssige, forretningsmæssige og operationelle risici. For at sikre et samlet risikobillede vægter vi derfor sparring og samarbejde højt. Du skal være klar til at tage fat på udfordrende opgaver, hvor der både er behov for det individuelle bidrag og
løsninger, der kræver samarbejde. Over det seneste år har afdelingen arbejdet med et egenudviklet set-up til beregning af solvens. Det er kodet i det funktionelle programmeringssprog F# og indgår i en databaseunderstøttet proces med øvrige afdelinger i huset. Du vil skulle bidrage med videreudvikling af modellen med høj grad af selvstændig tilrettelæggelse af opgaver og stort ansvar, så modellen altid lever op til gældende lovgivning. Derudover vil du være medansvarlig for drift af modellen, som del af den daglige risikostyring. En vigtig del af dine arbejdsopgaver er at forstå modellens resultater og hvilke faktorer, som driver udviklingen. Selvom mange af vores opgaver udspringer af regulatoriske krav, bestræber vi os på at vores leverancer ligeledes skal skabe værdi til forretningen og ikke mindst kunderne. Det er derfor vigtigt at du har god forståelse for solvensopgørelsen og er i stand til at videreformidle komplekse problemstillinger og modellens resultater på en simpel og nærværende måde.

Du vil skulle bidrage med

  • Videreudvikling af solvensmodellen (F#), det dertilhørende flow (sql) og analyseværktøjer knyttet til modellen (Excel/VBA, Power BI)
  • Drift af modellen, som del af den daglige risikostyring og solvensovervågning
  • Udarbejdelse af bestyrelsesnotater, månedlige risikorapporter og analyser relateret til beregning af solvens, som forudsætter en god forståelse af sammenspil mellem aktiver og hensættelser
  • Sikre tilfredsstillende dokumentation af modellen
  • Implementering, vedligeholdelse og analyser knyttet til vores Economic Scenario Generator

Din profil

Vi forventer, at du er en teamspiller med godt humør, og at du trives med selvstændig opgaveløsning, men også værdsætter faglig dialog som værktøj til at nå den bedste løsning. Da solvensmodellen er egenudviklet, forventer vi, at du sætter dig ind i de tekniske problemstillinger og har en holdning til hvordan opgaverne bedst kan løses. Du har erfaring inden for programmering og arbejde med store datamængde, gerne med henblik på beregning af solvenskapitalkrav. Det er en fordel, hvis du har kendskab til det funktionelle programmeringssprog F#, databaseprogrammering i Microsoft SQL Server og VBA i Excel.

Du er god til at formidle komplekse sammenhænge på letforståelige måder. Du er god til struktur, og kan finde sammenhængen i besværlige problemer. Du forholder dig proaktivt til opgavens karakter og påpeger også relevante aspekter, som ikke var en del af den oprindelige problemstilling.

Du har sandsynligvis en videregående uddannelse som matematikøkonom, aktuar, økonom eller lignende og har arbejdet i sektoren med kvantitative og kodenære opgaver i en årrække.

Vi tilbyder

  • Muligheden for at udvikle et effektivt risikostyringssystem og gøre en forskel i et dynamisk arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder
  • En mulighed for at få indblik i pensionsbranchen og komme tæt på risikostyringsområdet
  • En arbejdsplads med fokus på trivsel og arbejdsglæde
  • Attraktive ansættelsesvilkår, såsom god pensionsordning, sundhedsforsikring og tandforsikring

Om AP Pension

AP Pension er Danmarks fjerdestørste kommercielle pensionsselskab med hovedkontor på Østerbro i København. Vi har mere end 100 års erfaring i branchen, og holder fast i styrkerne ved at være et kundeejet selskab. Vi tror på, at en inkluderende kultur, hvor du kontinuerligt kan udvikle dig og bringe dine faglige kompetencer i spil, gør vores virksomhed stærkere. Hvis du deler vores værdier og vores begejstring for at sikre danskernes forsikringer og pension, så skal du blive en del af AP Pension.

Om AP Pension

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.