Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Senior Group Controller Rekruttering til Fairwind

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Senior Group Controller Rekruttering til Fairwind

Virksomhed: Fairwind
By:

Shortlist rekruttering: Senior Group controller med reference til CFO hos Fairwind

Succeskriterier

 • Sikre rettidig og konsolideret rapportering af måneds- og årsregnskaber
 • Sikre høj kvalitet i controlling opgaverne
 • Sikre økonomisk beslutningsgrundlag for ledelsen
 • Fastholde en solid struktur i en foranderlig hverdag

Primære fokusområder (ansvars-, arbejds- og indsatsområder)

 • Drive og udvikle effektiv rapportering og controlling af koncernens datterselskaber
 • Skabe et godt økonomisk overblik i de enkelte selskaber

Primære arbejdsopgaver

 • Afslutte datterselskabernes månedsregnskaber i samarbejde koncernens CFO
 • Udarbejdelse af koncernregnskab samt budgetopfølgning
 • Styre processerne i forbindelse med årsregnskabet
 • Økonomistyring, herunder rapportering af regnskaber og KPI’ere
 • Overvåge den økonomiske og forretningsmæssige udvikling og risici
 • Controlling af igangværende arbejder
 • Deltage i projektlønsomhedsanalyser
 • Udarbejde koncernens intercompany afstemninger
 • Styre processen med refundering af udenlandsk moms
 • Sætte sig ind i internationale regnskabsregler/-principper
 • Udarbejdelse af koncernbudget og styring af interne afregninger i samarbejde med koncernens CFO
 • Vedligeholdelse af koncernens Transfer Pricing dokumentation
 • Deltage i ad hoc projekter

Anslået fordeling af overordnede arbejdsopgaver:

 • 1/3     Konsolidering og aflæggelse af koncernrapportering og regnskaber for datterselskaber
 • 1/3     Controlling af regioner og datterselskaber
 • 1/3     Projektoptimering, analyser- og ad hoc projekter

Job motivation

 • Arbejde med rapportering og controlling i et internationalt miljø
 • Karrieremæssige muligheder i en international koncern
 • Videreudvikle strukturen i en virksomhed præget mange udvikling og omstilling
Fairwind bruger Shortlist rekruttering

Om Fairwind

Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.

Lad os tage en samtale