Skarp seniorkonsulent med bred profil

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Skarp seniorkonsulent med bred profil

Virksomhed: Landbrug & Fødevarer


Har du erfaring med risikostyring og fondsadministration? Vil du arbejde i en faglig stærk organisation, hvor der stilles høje krav til din faglighed, dine evner til eksekvering og til din selvstændighed?

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer søger til Økonomisekretariatet en ambitiøs og skarp seniorkonsulent, som har erfaring med at identificere og analysere risici og som samtidig har lyst til at arbejde med offentlig forvaltning inden for landbrugets fonde. Du vil således skulle arbejde på et operationelt niveau med håndtering af risici i projekter og på et strategisk niveau med rapportering til ledelsen om risici. Samtidigt vil du have driftsansvar for en af landbrugets fonde og arbejde med offentlig forvaltning og bestyrelsesbetjening.

Landbrug & Fødevarer er en forening med begrænset ansvar i regnskabsklasse C (stor) med en omsætning på to milliarder kroner, og fondene er særlige forvaltningsmyndigheder, der hvert år opkræver og bevilliger en halv milliard kroner til projekter, der har til formål at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling.

Jobbet

I jobbet skal du arbejde på tværs af den private og offentlige sektor. Du skal således have en god forretningsforståelse kombineret med en interesse for offentlig forvaltning.

Succeskriteriet for arbejdet er, at du selvstændigt kan opbygge et koncept for, hvordan væsentlige risici identificeres, håndteres og afrapporteres. Det er vigtigt, at du til dette arbejde har en efterprøvet værktøjskasse fra forskellige projekter, så du kan bistå organisationen med at identificere risici og i forlængelse heraf analysere, hvordan de minimeres. Desuden skal du selvstændigt kunne administrere en fond, hvorfor erfaring med offentlig forvaltning vil være en fordel. Se f.eks. www.promilleafgiftsfonden.dk og www.fjerkræafgiftsfonden.dk.

Mere konkret vil du få ansvar for at løse følgende opgaver:

 • Medvirke til at opdatere og udvikle sagsgange, effektvurdering af projekter, hjemmesider m.v. på tværs af landbrugets fonde
 • Forberede mødemateriale til fondsbestyrelsesmøder
 • Afvikle møder og implementere bestyrelsens beslutninger
 • Udarbejde ansøgningsoversigter, budgetter, regnskaber og bevillingsanalyser
 • Dialog med potentielle ansøgere, tilskudsmodtagere og tilsynsmyndigheder
 • Udvikle koncept for, hvordan organisationens væsentlige risici identificeres, håndteres og afrapporteres
 • Være opsøgende i forhold til risikostyring og sætte det på agendaen
 • Foretage risikoanalyser og -vurderinger
 • Udarbejde relevante politiker og procedurer samt udføre kontrolaktiviteter.


Det er forventningen, at fordelingen mellem de to ansvarsområder, risikostyring og fondsadministration, vil fordele sig 50:50.

Faglige og personlige kompetencer

Det er vigtigt, at du hurtigt kan overskue og løse komplekse problemstillinger, og at du besidder en naturlig autoritet. Samtidig skal du være god til at håndtere mange interessenter.

Vi lægger desuden vægt på, at du har:

 • Gennemført en kandidatuddannelse, f.eks. cand.merc.jur eller lignende. med et godt gennemsnit
 • Mindst fem års relevant joberfaring
 • Gode kommunikationsevner – mundtligt og skriftligt
 • En stærk ansvarsfølelse for dine arbejdsområder, og at du arbejder systematisk, har øje for detaljen, og er kvalitetsbevidst og effektiv
 • Erfaring med at identificere og håndtere risici, f.eks. fra konsulentbranchen.

Hvis du ovenikøbet er i besiddelse af godt humør, vil det bestemt ikke være en hindring!

Vi tilbyder

Et job med ansvar og indflydelse. En attraktiv arbejdsplads i centrum af København med engagerede kollegaer, et stærkt fagligt miljø og en uformel omgangstone. Vi udfordrer hinanden dagligt, sætter kvaliteten i vores arbejde højt og skaber værdi og resultater for vores medlemmer.

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.

Shortlist rekruttering til Landbrug & Fødevarer logo

Om Landbrug & Fødevarer

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen med 186.000 beskæftigede og en eksport på 166 milliarder, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark. Læs mere på www.lf.dk

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.